Expedients sancionadors

Assessorament i tramitació del procediment sancionador promogut per l’Administració pública davant possibles infraccions comeses pels ciutadans.


Clica ací per a més informació sobre
Dret administratiu