Dret de família

Separacions i divorcis tant de matrimonis com de parelles de fet, solucions d’acord mutu o contencioses en via judicial.
Drets i deures dels pares cap als fills.
Divisió dels béns del matrimoni o de la parella de fet.
Expedients de filiació.


Clica ací per a més informació sobre
Dret civil