" data-url="http://www.afadvocats.com/politica-de-cookies/">

Mes: novembre de 2014

Nulitat d’un ERO. Anàlisi del cas de Radio Televisió Valencia (RTVV)

Com el seu propi nom indica, un ERO és l’acrònim d’un Expedient de Regulació d’Ocupació. Habitualment escoltem esta expressió però pocs sabien que significaven estes tres lletres juntes abans de la crisi. a efectes descriptius hi ha dos tipus d’ERO, els temporals i extintius.

En el cas de RTVV es tractava d’un ERO extintiu i que afectava ni més ni menys que 1.198 treballadors de la corporació d’un total d’1.596 components. En termes relatius representava el 75,06% del total de la plantilla, distribuïts entre Canal 9, Ràdio 9 i la corporació RTVV (1). La durada de l’ERO ha estat d’un any aproximadament, des de l’estiu de 2012 fins a l’estiu de 2013. Al juliol de 2013, Canal 9 i Ràdio 9 es veuen obligades a “readmetre” a 190 treballadors, especialment tècnics de càmera i so per a evitar un fos en negre de la ràdio i de la televisió (2). Immediatament després de l’aprovació de l’ERO, allà pel 2012, els sindicats representatius de RTVV van presentar les accions judicials (demandes col·lectives) per a l’obtenció de la nul·litat del mateix. (3)

Durant setembre-octubre de 2013, la “nova” RTVV realitza un concurs públic constituït per tres lots on s’oferien “487 hores de programació per a la producció d’un magazine diari, programes d’entreteniment i continguts infantils”, “programa diari de franja matinal/migdia, un programa d’entreteniment setmanal i un concurs diari, produint per a la televisió pública un mínim de 476 hores” i “quatre programes setmanals de diferents gèneres per a la franja de prime-time i almenys sis programes divulgatius-culturals setmanals amb un mínim de 408 hores de programació” (4). Este concurs es resol el 13 d’octubre de 2013 per part del Consell d’Administració de RTVV.

Hui, dimarts 5 de novembre de 2013 la Sala social del Tribunal de Justícia de la Comunitat Valenciana (5) ha dictat sentència per la qual declara nul el citat ERE.

Què significa i quines conseqüències implica la nul·litat de l’ERO?

La nul·litat de l’ERO significa que totes les accions realitzades per a la consecució del mateix (acomiadaments) es declaren nul·les. En Dret, la paraula nul·la o nul·litat és d’una força extrema i ve a determinar la inexistència dels actes realitzats. Açò ens porta, a la retroacció de tots els actes i accions al moment previ a la presentació del ERO. A efectes pràctics i que tota la gent puga entendre, ve a significar que tots els acomiadaments s’entenen com no realitzats i per tant el Tribunal ha condemnat a RTVV a readmetre a tots els treballadors afectats per l’ERO a més del pagament dels salaris de tramitació, que són aquelles percepcions salarials que hagueren rebut els treballadors afectats per la realització de l’ERO. Este últim extrem s’haurà de confirmar una vegada publicada la totalitat de la sentència.

I ens veiem amb el gran problema, ara RTVV es veu amb la totalitat de la plantilla una altra vegada però no podrà desenvolupar el seu treball perquè este ha sigut subcontractat a terceres empreses. RTVV es veu en la cruïlla, deixaré a gust del lector si ho han fet per a beneficiar-se uns quants (6) (7), de resoldre els contractes amb les empreses guanyadores del concurs o realitzar un altre ERO amb les despeses i indemnitzacions que puga implicar de nou.

Al meu em manera de veure, RTVV ha actuat de manera temerària en el sentit d’adjudicar de manera precipitada els concursos ja que la resolució dels mateixos es va realitzar mentre s’estaven realitzant les vistes del judici sobre la nul·litat de l’ERO. Sabent els màxims responsables que la decisió negativa per part del Tribunal els anava a deixar en esta cruïlla. Ara, la viabilitat econòmica de la Ràdio Televisió Valenciana es mostra en un color prou fosc.

Continuarà….

Read more