" data-url="http://www.afadvocats.com/politica-de-cookies/">

Mes: gener de 2015

Cinc claus de la Reforma Fiscal de 2015

En esta breu anàlisi de la reforma fiscal que ha realitzat el Govern de Mariano Rajoy i el seu Ministre d’Hisenda Cristóbal Montoro posarem l’accent en cinc punts que poden afectar a la majoria dels nostres lectors, no ajustant-se la reforma únicament a estos aspectes.

El primer punt que s’ha modificat és la reducció dels trams impositius.

Este aspecte que sembla insignificant, en si no ho és. A més s’ha afegit en esta mateixa reforma una postreforma quant a la disminució del tipus impositiu per a 2016. Este aspecte de la reforma ja ho tractem en al post del 19 de juny de 2014. Poden consultar-ho ací.

En segon lloc cal destacar la desaparició del mínim d’1.500€ que obteníem en dividends de societats.

Fins a l’any 2014, la norma tributària establia que fins als primers 1.500 euros que s’obtenien en concepte de dividends estaven exempts, sent la quantitat que els excedia gravats al tipus marginal. A partir d’este 2015, tal exempció desapareix i per tant es tributarà al tipus mínim del 20% qualsevol renda que procedisca d’un dividend.

En tercer lloc, anem a parlar dels plans de pensions.

Fins ara els plans de pensions havien servit per a disminuir la factura tributària, és a dir, fer aportacions al pla perquè la quota tributària a pagar fóra menor (açò és per a estalviar-se els impostos ara i pagar-los en un futur). L’aportació màxima que es contemplava era de 10.000 euros, ara amb la nova llei, esta aportació màxima es redueix a 8.000 euros.

Este efecte negatiu que es contempla amb la disminució de la quantia màxima es compensa amb la introducció d’una via per a recuperar les aportacions als 10 anys sense penalització.

Un altre punt a tractar és el gravamen de les plusvàlues originades per la venda d’immobles.

Fins ara, l’Agència Tributària tenia dos coeficients per a contrarestar l’efecte temps i sobretot l’efecte inflació. Tothom sap que no és el mateix 100 pessetes en 1990 que 60 cèntims d’euro (l’equivalent a 100 pessetes) de l’any 2014. Doncs en els habitatges ocorria el mateix, la qual cosa es gravava era la plusvàlua (s’obté de restar al valor de venda el valor de compra).

Fins l’any 2014 hem comptat amb els coeficients d’abatiment i els coeficients d’actualització (estos són els que principalment contrarestaven l’efecte d’inflació), doncs bé, estos últims han desaparegut. Per este motiu hàgem vist en els últims dies de 2014 rebaixes substancials en els preus dels habitatges per a acollir-se a l’antic règim fiscal.

Finalment tractarem el tema dels lloguers d’habitatge. Diferenciarem a les dues parts d’una relació de lloguer, al propietari-arrendador i a l’inquilí-arrendatari.

Per la part de l’inquilí-arrendador, en la reforma se suprimeix la deducció per a aquells contractes signats a partir de l’1/1/2015. Quant a la part del propietari-arrendador, es redueix la deducció fins al 60% de les rendes obtingudes. I fins a l’any passat, si l’arrendatari era menor a 35 anys les rendes tenien una exempció del 100%.

Heus ací un breu repàs a cinc modificacions fiscals que han entrat en vigor el passat 1 de gener.

Read more