" data-url="http://www.afadvocats.com/politica-de-cookies/">

Mes: desembre de 2018

T’ha tocat la loteria? Enhorabona! Ara toca passar per caixa

Arriba Nadal i amb ell la Loteria de Nadal. Ens ofereixen comprar el dècim de l’empresa, les paperetes dels viatges de fi de curs dels teus fills i nebots, o els teus germans proposen comprar el número amb la data de la boda dels teus pares. En qualsevol cas, si compres la loteria, sempre tens el mateix dubte: si me toca, quant s’emporta Hisenda?

Encara que a tots en encantaria que el premi anara íntegrament a la nostra butxaca, des de 2013 els premis estan subjectes al “Gravamen especial sobre els premis de loteries i apostes”. És a dir, si haguérem guanyat la loteria fins el 31 de desembre de 2012, tindríem tot els diners a la nostra disposició, però com estem en 2018, toca passar per caixa.

Una vegada va entrar en vigor la modificació legal de 2013 amb el gravamen, es va establir que els premis superiors a 2.500 euros havien pagar un 20% del premi, declarant lliures d’impostos únicament els primers 2.500 euros.

Com a exemple, en un premi de 10.000 euros, el càlcul seria el següent:

Exempts: 2.500€

Gravamen: (10.000 – 2.500) x 20% = 7.500 x 20% = 1.500 euros.

Així, el guanyador de 10.000€ hauria de pagar 1.500€ pel gravamen, i “només” aconseguiria un premi de 8.500€.

Amb l’aprovació dels pressupostos de 2018 i la seua entrada en vigor el 5 de juliol d’este any, s’han introduit uns canvis en les quantitats exemptes en diverses fases (2018, 2019 i 2020) mantenint el tipus impositiu del gravamen. Això significa que, fins el 31 de desembre de 2018, només estaran subjectes al pagament d’este impost els premis superiors a 10.000 euros, en 2019, els premis obligats a tributar seran els superiors a 20.000€, i a partir de 2020, el límit es posa en premis de més de 40.000€.

Aleshores, què passa si ens toca la Grossa de Nadal? Cada participació (dècim) són 400.000 euros, en la següent taula podem vorer quant arribaria a les nostres butxaques depenent de l’any en que guanyàrem la loteria.

Any 2017 Any 2018 Any 2019 Any 2020
Quantitat exempta 2.500€ 10.000€ 20.000€ 40.000€
Tipus impositiu 20% 20% 20% 20%
Base imposable 397.500€ 390.000€ 380.000€ 360.000€
Gravamen 79.500€ 78.000€ 76.000€ 72.000€
Quantitat neta que rep el guanyador 320.500€ 312.000€ 314.000€ 318.000€

Com podem vore, amb el mateix premi de 400.000 euros, el afortunat guanyador en 2018 “només” s’emporta nets 312.000€, el que significa que pagarà 6.000€ més en impostos que aquell que guanye en 2020.

En qualsevol cas, si tens sort i este Nadal et toca un premi superior a 10.000€, no dubtes en contactar amb nosaltres per aconsellar-te i ajudar-te amb Hisenda. Qui sap si no hauràs de declarar la Grossa!

 

Les explicacions detallades en este articles són aplicables als sortejos organitzats per la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l’Estat (Bonoloto, Primitiva, Euromillones, La Quiniela, Lotería Nacional, etc), pels òrgans o entitats autonòmiques, així com pels sortejos i premis organitzats per la ONCE i els sortejos de la Creu Roja.
Read more