" data-url="http://www.afadvocats.com/politica-de-cookies/">

Mes: desembre de 2019

Participacions o dècims de la Grossa de Nadal, són el mateix?

Si algú vol jugar en qualsevol sorteig de la Loteria nacional o la Grossa de Nadal, existixen diferents vies per a fer-ho. A través de dècims o participacions, l’opció de guanyar el primer premi, la Grossa, es manté. No obstant això, quines diferències hi ha entre estes dos fórmules?

El dècim de la Loteria és, com bé indica el seu nom, la dècima part d’un bitllet (deu bitllets d’un mateix número i sèrie; cada dècim és una fracció). El preu és de 20 euros i amb ell s’opta al premi màxim, la Grossa (400.000 euros per dècims bruts), del qual Hisenda es queda una part en impostos (més informació en l’entrada sobre impostos). Els dècims són emesos per Loterias y Apuestas del Estado, per tant es poden cobrar en una administració o en una entitat bancària col·laboradora.

En el cas de les participacions, paperets o bitllets, cal recordar que no tenen a Loterias y Apuestas del Estado al darrere. En general repartixen una part del valor d’un dècim, per això tenen un preu més reduït. Per això, qualsevol associació, penya, grup ciclista, associació de pares o grups escolars que volen anar-se’n de vacances, venen participacions de loteria en esta època de l’any per a finançar-se i ells en seran els responsables.

Com ho fan?

El més comú és que diverses paperetes siguen sustentades per un dècim oficial i, que a cada papereta se li afija una “farda” (el més comú és entre 50 cèntims i 1 euro) que serà destinada a l’organització que fa i ven les paperetes. Per exemple, les paperetes de la Grossa de Nadal que emet la Penya Ciclista costen 3 euros, però realment s’està participant amb 2,5 euros i els 50 cèntims restants són per a finançar l’entitat esportiva. Per tant, si la papereta de la Penya Ciclista és premiada amb la Grossa de Nadal, únicament ens tocaria el premi sobre els 2,5 euros amb què participem (és a dir, un 12,5% del total del premi) una vegada descomptats els impostos.

Per a més informació, consulta què he de pagar quan em toque la Grossa de Nadal.

Read more

Se’ns ha trencat el dècim de loteria, què podem fer?

Si el dècim o participació ha passat per la llavadora i, a més d’haver-lo deixat ben perfumat, s’ha quedat fet miquetes, haureu d’anar a una administració o a la seu de Loterías y Apuestas del Estado i entregar tot el que hàgeu pogut conservar del dècim o resguard i esperar que determinen si el validen o si l’envien a la Fábrica de Moneda y Timbre (esta última tardarà un poc però té les ferramentes necessàries per a determinar si eixos paperets que has entregat corresponen a un dècim o resguard de loteria premiat).

Per tant, el procediment variarà en funció de l’estat en què es trobe el dècim o bitllet de loteria. Recordeu que, totes les apostes de Loterías y Apuestas del Estado (Grossa de Nadal, Loteria Nacional, Bonoloto, Primitiva, etc.) caduquen als tres mesos. Una vegada ha passat eixe temps, qualsevol bitllet de loteria deixa de tindre validesa i, en principi, no es podrà cobrar.

Si la participació o bitllet està trencat o malmés cal seguir estos pasos:

  1. Recopilar i ajuntar (sense manipular) cadascun dels fragments de resguard o dècim que tingueu.
  2. Comprovar si el codi de barres, codi QR o la numeració que identifica l’aposta es pot llegir i veure amb claredat.
  3. Si algun dels elements identificatius és llegible, posar i guardar tots els fragments en una bossa de plàstic.
  4. Si la quantia és inferior a 2500 euros i un dels codis mencionats és llegible, no hauríeu de tindre problemes per a cobrar el premi en qualsevol administració de Loterías y Apuestas del Estado.
  5. Si cap dels codis és desxifrable o vos posen problemes, heu de demanar i omplir el formulari per a la gestió de reclamacions “Sol·licitud de Pagament de Premis”. S’ha d’adjuntar a la sol·licitud les restes del resguard o dècim sense manipular.
  6. Guardar el resguard conforme a què heu fet una sol·licitud i esperar a rebre una resposta.
  7. Si el bitllet està massa deteriorat i existixen dubtes, Loterías y Apuestas del Estado enviarà el bitllet o dècim a la Fábrica de Moneda y Timbre. Esta elaborarà un informe a favor o en contra.
  8. Si la resolució és negativa, es pot recórrer per via administrativa.
Read more

Com actuar si ens ha tocat un premi i hem de dividir-lo? [Actualitzat 2020]

El primer que haurem de diferenciar és la quantitat del premi que ens ha tocat, perquè depenent la quantitat estarà exempt o no.

Si el premi en total -no únicament la nostra part- és inferior a 40.000 €, estaran exempts de tributació, per a més informació pots consultar el nostre blog. Però atenció, si el premi total supera les quantitats exemptes el primer que s’haurà de fer és aplicar el gravamen especial sobre premis de loteries i apostes.

Una vegada descomptats els impostos, és el que s’ha de repartir entre tots els participants que han compartit aquest bitllet.

Així per exemple, si ens toca el gros de Nadal premiat amb 400.000 € cada dècim i és compartit entre 4 persones a parts iguals es farà tal que així:

Premi: 400.000 €

Part exempta: 40.000 €

Base subjecta a gravamen: 360.000 €

Gravamen: 20%

Total imposats: 72.000 €

Quantitat a repartir entre els 4 participants = 40.000 € + 288.000 € = 328.000 €

Quantitat a percebre cada participant = 328.000 € / 4 participants = 82.000 € nets a percebre per participant.

Cal tindre en compte que aquesta quantitat rebuda (82.000 €) no tributaran directament en IRPF perquè ja han tributat directament en el gravamen especial. El que si es gravarà en IRPF seran les rendes que generen aquests 82.000 € per rendes del capital (mobiliari o immobiliari).

Read more

Comprem loteria a mitges i la persona que té el dècim premiat no vol repartir-lo i se l’apropia tot

En primer lloc, cal deixar clar que les participacions de loteria (dècims) són títols al portador i, per tant, es pagaran o abonaran a la persona que tinga el dècim.

En segon lloc, si el dècim de loteria és compartit, és molt important tindre un document el què comentem en esta entrada, si no la cosa es pot complicar.

Així doncs, si la persona que té el dècim de loteria premiat -de la Grossa de Nadal o qualsevol altre sorteig- se l’apropia pot es tar incorrent en un delicte d’apropiació indeguda contemplat en l’article 253 del Codi Penal:

Serán castigados con las penas del artículo 249 o, en su caso, del artículo 250, salvo que ya estuvieran castigados con una pena más grave en otro precepto de este Código, los que, en perjuicio de otro, se apropiaren para sí o para un tercero, de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble, que hubieran recibido en depósito, comisión, o custodia, o que les hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido.

Per tant, si tenim un document firmat amb la persona que no vol repartir el premi ho tindrem més fàcil per a acreditar, davant el Jutjat d’Instrucció competent, la possible apropiació indeguda d’esta participació per part d’una persona que no vol repartir-la.

En cas que els fets constituïsquen un il·lícit penal -cal determinar molt bé la conducta-, sempre ens quedarà la via civil per a reclamar eixos diners en què haurem de provar que la participació és compartida i en quin percentatge; si bé, sempre ajudarà tindre un document firmat amb les persones que compartim el premi.

Read more

Comprem loteria a mitges? Consell pràctic per a no eixir escaldat. [Actualitzat 2020]

És habitual en aquestes dates nadalenques –i enguany més especials – que ja siga amb la família, els amics o els companys de treball es compartisquen participacions o dècims del sorteig de Nadal, més conegut com “La Grossa de Nadal”. Un sorteig que segons el mateix organisme Loterias y Apuestas del Estado genera habitualment unes vendes de més de 3.200 milions d’euros, però aquest any de pandèmia tal vegada superen els 2.100 milions d’euros, i el premi principal dels quals el gros reparteix ell només 640 milions d’euros. Tinguem una cosa clara, el que sempre gana amb qualsevol loteria és l’Estat o Hisenda (com la banca).

Però al centre de la qüestió, com podem evitar problemes en compartir una participació?

El primer i fonamental consell és signar un document amb tots els participants, en el qual es faria constar: Nom i cognoms, DNI, signatura de les persones i el percentatge de participació que té cada participant en el bitllet -o bitllets- la sèrie i la fracció dels bitllets jugats. A part que en el mateix document -pot ser una fotocòpia de la mateixa participació- hauria d’indicar-se qui és la forqueta (persona que té) de la participació jugada.

En cas de disputa, existirà el document –recordem que ha d’estar firmat per tots– en què es facen constar totes les dades i en cas que hi haja una posterior reclamació “ajudar” a què siga més efectiva. A més, este document privat és tècnicament un contracte, segons estipula el Codi Civil en l’article 1.254:

“El contracte existix des que una o diverses persones consentixen en obligar-se, respecte d’una altra o altres, a donar alguna cosa o prestar algun servici”.

Cal recordar que les participacions de loteria (dècims) són títols al portador i, per tant, es pagaran o abonaran a la persona que l’ostente. I també és molt important, el període per a cobrar el premi és de 3 mesos des de la data del sorteig, així que no deixes passar molt el temps, no siga cosa que et caduque el termini.

Així que recorda, que la felicitat que et toque la “Grossa de nadal” no es veja desbaratada per un excés de confiança.

Read more