" data-url="http://www.afadvocats.com/politica-de-cookies/">
4 novetats de la campanya de la Renda 2018

4 novetats de la campanya de la Renda 2018

La Renda 2018 no es cap excepció i inclou canvis que afecten a aquelles persones que estan obligades a declarar, com per exemple les prestacions per maternitat, entre altres casos. Les principals novetats de la Renda 2018 que afrontem aquest any són les següents:

1.- Obligació de declarar: augmenta el mínim exempt amb dos pagadors

Tindre dos pagadors pot afectar la teua obligació de presentar l’IRPF. Fins ara l’obligació de declarar la tenien les persones que superaven la suma de 12.000 euros ingressats a l’any i complien amb una sèrie de requisits concrets; a partir d’ara la quantitat per la qual una persona està obligada a declarar ascendeix a 12.643 euros, en el cas que tingues més d’un pagador i si has rebut més de 1.500 euros del segon o altres pagadors.

2.- Reducció per rendiments de treball

Una altra de les novetats fiscals introduïdes pels Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) 2018 és l’augment de la reducció per rendiments de treball segons figura en l’article 20 de la Llei de l’IRPF.

El canvi afectarà a qui guanye menys de 16.825 euros bruts a l’any i no tinga rendes diferents del treball superiors a 6.500 euros sense incloure les rendes exemptes.

Segons l’Agència Tributària, les noves quantitats de la reducció per rendiments de treball que s’apliquen des del 5 de juliol de 2018 són les següents:

  • Persones que hagen guanyat menys de 13.115 euros treballant: podran aplicar una reducció de 5.565 euros anuals.

  • Persones que hagen guanyat entre 13.115 i 16.825 euros treballant: podran aplicar una reducció de 5.565 euros menys el resultat de multiplicar per 1,5 la diferència entre el rendiment de treball i 13.115 euros anuals.

3.- Prestació per paternitat i maternitat, exempta de tributar

La sentència del 3 d’octubre de 2018 dictada pel Tribunal Suprem en contra del criteri d’Hisenda va acabar amb la disputa sobre com tributa la baixa per paternitat i maternitat en l’IRPF. Pots consultar-la ací.

El Tribunal Suprem va dictar que les prestacions de paternitat i maternitat abonades als progenitors han de considerar-se com rendes exemptes a efectes de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques, tenint en compte que l’Agència Tributària les considerava com rendes del treball realitzades sense retenció, amb el conseqüent caos, tenint en compte les diverses situacions, que això suposava per a la declaració de l’impost.

4.- Deducció per maternitat: 1.000 euros més per despeses de l’escoleta

Aquesta nova deducció per despeses de l’escoleta per mares treballadores, amb fills i filles menors de 3 anys al seu càrrec, suma 1.000 euros als 1.200 euros anuals que elles ja reben i que com has de saber es pot cobrar per mesos anticipats a raó de 100€.

Ara les mares que hagen portat els seus fills o filles a una escoleta o centre d’educació autoritzat podran sumar aquests 1.000 euros addicionals a la renda. El factor fonamental per l’aplicació d’aquesta deducció és que el centre al que vagen els seus fills o filles haja realitzat la corresponent declaració davant l’Agència Tributària.

I és que tan sols les escoletes que estan registrades com a escoles d’educació infantil, és a dir, les que disposen de l’autorització autonòmica, han pogut fer-ho, mentre que les escoletes amb autorització municipal, però no autonòmica, s’han quedat fora.

Si vols més informació ací tens un article específic.

Aquestes són les principals novetats de la declaració de l’IRPF 2018 que comença el dia 2 d’abril. Per això et recomanem que vingues a AF ADVOCATS i t’ajudarem a realitzar la teua declaració de la renda conforme a la normativa vigent.