" data-url="http://www.afadvocats.com/politica-de-cookies/">
Aprovat el nou model d’estatuts-tipus per a S.L.

Aprovat el nou model d’estatuts-tipus per a S.L.

El darrer 13 de juny es va publicar el Reial decret 421/2015, de 29 de maig, que, en matèria d’inici de l’activitat emprenedora, ve a desenvolupar la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seua internacionalització.

Recordem que en esta llei es contempla la possibilitat de constituir una societat limitada en un termini no superior a 18 hores hàbils, a través d’un sistema de tramitació telemàtica que connecta a tots els subjectes intervinents en el procés: el Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE), el Registre Mercantil Central, el notari autoritzant, el registrador mercantil, les autoritats tributàries, laborals, Seguretat Social i les administracions autonòmiques i locals.

Doncs bé, un objectiu tan ambiciós solament pot aconseguir-se a través de la normalització dels procediments i documentació necessaris, raó per la qual l’esmentat reial decret regula:

  1. El model d’estatuts-tipus per a una S.L. En annex a la norma s’aprova el model d’estatuts-tipus, molt similar als aprovats en el seu moment per l’Ordre *JUS/3185/2010, de 9 de desembre.
  2. El model d’escriptura pública estandarditzada de constitució d’una S.L. La seua aprovació es farà mitjançant ordre del ministre de Justícia.
  3. L’Agència Electrònica Notarial. Contindrà el calendari de disponibilitat dels notaris per a la signatura d’escriptures de constitució de S.L. i permetrà reservar cita amb el notari que es desitge.
  4. La Borsa de denominacions socials amb reserva. Mantindrà actualitzada una relació d’1.500 denominacions socials disponibles per a la constitució de SL.

Esta norma, que en principi entrarà en vigor el 13 de setembre de 2015, declara vigents els aranzels reduïts de 60 euros de notaria i 40 euros de registre; en total, 100 euros més el corresponent IVA.

Es tracta d’una mesura molt demandada des de les institucions europees i molt necessària per al món emprenedor, que va anirà prenent forma amb legislació adequada i implicació de tots els actors.

En AF Advocats volem aportar el nostre granit d’arena oferint els nostres serveis com a Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE), que inclou tota la tramitació per a la constitució i inici d’activitat d’empreses amb caràcter totalment gratuït, així com assessorament integral a l’emprenedor al llarg de la seua aventura empresarial.