" data-url="http://www.afadvocats.com/politica-de-cookies/">

Categoria: Europa

L’ATCI (TTIP) i les seues oportunitats per a les PIMES

El Tractat de Lliure Comerç entre Europa i Estats Units, més conegut com a “Acord transatlàntic per al comerç i la inversió”, ATCI, (Transatlantic Trade and Investment Partnership o TTIP, en anglés) està protagonitzant en els últims mesos intensos debats en el si de les institucions de la Unió Europea. I és que no és un tema intranscendent, ja que estan en jocs interessos molt diversos (econòmics, socials, legals,…). No obstant açò, malgrat les diferències en alguns punts sembla que s’aconseguirà un acord abans o després (previsió d’actual de la Comissió: 2017) considerant les oportunitats que el tractat pot suposar per a ambdues parts.

L’ATCI és l’acord comercial bilateral més ampli negociat fins hui, ja que integrarà a dues zones que juntes suposen més de 800 milions d’habitants, quasi la meitat de la producció mundial i quasi una tercera part del comerç mundial de béns i serveis. A més, es tracta d’un acord que, segons totes les anàlisis realitzades fins avui, tindrà efectes molt positius en les dues regions. La Comissió Europea estima que un acord ampli i ambiciós podria suposar un augment anual del PIB del 0,48 % en la UE i del 0,38 % a Estats Units fins a 2027.

Les noves oportunitats que genere el Tractat seran especialment valuoses per a les PIME, tant als Estats Units com en la UE, atès que els obstacles comercials tendeixen a suposar una càrrega desproporcionada per a les empreses més xicotetes, que no tenen tants recursos per a superar-los com les grans. Entre els beneficis potencials del ATCI per a les PIME caldria destacar:

Aranzels: Existeixen milions de xicotets fabricadors i productors a Europa i als Estats Units, suposen el 30 % de l’exportació de tots dos mercats. Com a conseqüència d’açò, les PIME estan molt bé situades per a beneficiar-se de l’eliminació d’aranzels que es pretén aconseguir. En alguns casos, la supressió dels aranzels podria permetre a les PIME vendre els seus productes a l’altre costat de l’Atlàntic per primera vegada.

Qüestions de reglamentació i barreres no aranzelàries: Les PIME poden veure’s desproporcionadament afectades per reglamentacions innecessàriament complicades o costoses. Un objectiu central i compartit de l’ATCI consisteix a generar una major obertura i transparència, reduir els costos innecessaris i els retards administratius i promoure una major compatibilitat reglamentària, aconseguint els nivells de salut, seguretat i protecció del medi ambient que cada part considere apropiats i complint altres objectius legítims de la reglamentació.

Serveis: La Unió Europea i els Estats Units són els majors exportadors de serveis del món, i molts proveïdors de serveis —p. ex., advocats, comptables, arquitectes, enginyers, consultors tècnics,…— treballen en les empreses més xicotetes, que sovint formen part de la cadena de valor de les grans. Estos proveïdors de serveis més xicotets podrien beneficiar-se de la major seguretat jurídica i el nou accés al mercat que proporcionaria l’ATCI.

Contractació pública: La millora de la transparència de la contractació pública i l’accés a esta podria significar nous contractes i subcontractes públics per a les empreses més xicotetes.

Duanes i facilitació comercial: Aplicar uns costos més reduïts i una major transparència, i reduir la burocràcia en les fronteres, seria fins i tot més beneficiós per als xicotets exportadors i productors —així com per als xicotets minoristes, majoristes i empreses de logística i transport— que per als seus competidors de més grandària.

Drets de propietat intel·lectual i industrial: L’ATCI servirà per a reafirmar el compromís transatlàntic compartit de vetlar per la rigorosa protecció i aplicació dels DPI de les PIME, fins i tot respecte de nostres altres socis comercials.

Comerç electrònic: Les disposicions de l’ATCI que promouen el tracte dels productes digitals sense drets de duana, i l’accés dels consumidors als serveis i aplicacions de la seua elecció a través d’internet pot ajudar al fet que les PIME nord-americanes i europees minoristes i proveïdores de serveis florisquen en el mercat en línia.

Cadenes de valor: Moltes xicotetes empreses que no exporten directament a la UE o als Estats Units es beneficiaran també de l’ATCI mitjançant la venda dels béns i serveis intermedis a empreses que sí comercien amb l’altre costat de l’Atlántico.

Integració de les PIME: Els negociadors dels EUA i de la UE estan treballant per a garantir que les PIME estiguen en condicions d’aprofitar plenament les oportunitats de l’acord, per a açò estan debatent la inclusió d’un capítol dedicat a les qüestions relacionades amb les PIME així com la creació d’un comitè de les PIME que es comprometria amb la iniciativa en favor de les xicotetes empreses i el desenvolupament d’informació en línia i altres recursos per a ajudar a les PIME a beneficiar-se al màxim.

Read more