" data-url="http://www.afadvocats.com/politica-de-cookies/">

Categoria: Hisenda

T’ha tocat la loteria? Enhorabona! Ara toca passar per caixa

Arriba Nadal i amb ell la Loteria de Nadal. Ens ofereixen comprar el dècim de l’empresa, les paperetes dels viatges de fi de curs dels teus fills i nebots, o els teus germans proposen comprar el número amb la data de la boda dels teus pares. En qualsevol cas, si compres la loteria, sempre tens el mateix dubte: si me toca, quant s’emporta Hisenda?

Encara que a tots en encantaria que el premi anara íntegrament a la nostra butxaca, des de 2013 els premis estan subjectes al “Gravamen especial sobre els premis de loteries i apostes”. És a dir, si haguérem guanyat la loteria fins el 31 de desembre de 2012, tindríem tot els diners a la nostra disposició, però com estem en 2018, toca passar per caixa.

Una vegada va entrar en vigor la modificació legal de 2013 amb el gravamen, es va establir que els premis superiors a 2.500 euros havien pagar un 20% del premi, declarant lliures d’impostos únicament els primers 2.500 euros.

Com a exemple, en un premi de 10.000 euros, el càlcul seria el següent:

Exempts: 2.500€

Gravamen: (10.000 – 2.500) x 20% = 7.500 x 20% = 1.500 euros.

Així, el guanyador de 10.000€ hauria de pagar 1.500€ pel gravamen, i “només” aconseguiria un premi de 8.500€.

Amb l’aprovació dels pressupostos de 2018 i la seua entrada en vigor el 5 de juliol d’este any, s’han introduit uns canvis en les quantitats exemptes en diverses fases (2018, 2019 i 2020) mantenint el tipus impositiu del gravamen. Això significa que, fins el 31 de desembre de 2018, només estaran subjectes al pagament d’este impost els premis superiors a 10.000 euros, en 2019, els premis obligats a tributar seran els superiors a 20.000€, i a partir de 2020, el límit es posa en premis de més de 40.000€.

Aleshores, què passa si ens toca la Grossa de Nadal? Cada participació (dècim) són 400.000 euros, en la següent taula podem vorer quant arribaria a les nostres butxaques depenent de l’any en que guanyàrem la loteria.

Any 2017 Any 2018 Any 2019 Any 2020
Quantitat exempta 2.500€ 10.000€ 20.000€ 40.000€
Tipus impositiu 20% 20% 20% 20%
Base imposable 397.500€ 390.000€ 380.000€ 360.000€
Gravamen 79.500€ 78.000€ 76.000€ 72.000€
Quantitat neta que rep el guanyador 320.500€ 312.000€ 314.000€ 318.000€

Com podem vore, amb el mateix premi de 400.000 euros, el afortunat guanyador en 2018 “només” s’emporta nets 312.000€, el que significa que pagarà 6.000€ més en impostos que aquell que guanye en 2020.

En qualsevol cas, si tens sort i este Nadal et toca un premi superior a 10.000€, no dubtes en contactar amb nosaltres per aconsellar-te i ajudar-te amb Hisenda. Qui sap si no hauràs de declarar la Grossa!

 

Les explicacions detallades en este articles són aplicables als sortejos organitzats per la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l’Estat (Bonoloto, Primitiva, Euromillones, La Quiniela, Lotería Nacional, etc), pels òrgans o entitats autonòmiques, així com pels sortejos i premis organitzats per la ONCE i els sortejos de la Creu Roja.
Read more

Per què hauries de revisar l’esborrany de la Renda? 10 errors habituals

Com bé diu el nostre lema, que seguim dia rere dia, en AF Advocats estem per ajudar-te. A punt de començar la campanys de la Renda 2016, t’expliquem ací alguns dels errors més comuns que comet l’Agència Tributària al generar el nostre esborrany, i sempre al seu favor.

El primer que cal especificar és que l’esborrany que envia l’Agència Tributària se confecciona amb les dades que li arriben de la pròpia Administració, però això no vols dir que tots siguen correctes o que s’hagen comés errors o omissions —sempre en favor de l’Hisenda Pública—, pel que vos deixem un breu resum de per què és recomanable consultar amb algun dels experts d’AF Advocats.

1. Canvis en l’estat civil, naixement, defunció o discapacitació.

Convé prestar atenció a que els canvis en l’estat civil es mostren reflectits a l’esborrany, així com a les defuncions i, sobre tot, els naixements, ja que comporten la possibilitat de perdre deduccions familiars. De la mateixa manera, han de tindre’s en compte les situacions de discapacitació tant personals com familiars.

2. Declaració individual o conjunta?

A l’hora de fer la declaració de la renda cal triar sempre tributar per l’opció més avantatjosa per l’economia familiar, tot i que l’AEAT haja marcat ja prèviament la casella que crega convenient. És a dir, si estàs cassat cal analitzar si és més beneficiós fiscalment fer-la de forma individual o conjunta. De la mateixa manera, en els casos de separació o divorci han de refelectir-se les pensions compensatòries entre cònjuges i les anualitats per aliments dels fills sempre que no hi haja dret a percebre mínims per descendents, ja que ambdues augmenten l’import a tornar.

3. Deducccions autonòmiques i estatals

En la majoria dels casos, les deduccions autonòmiques són desconegudes pels contribuents i poden reportar-nos importants beneficis fiscals que perdrem si validem apressa l’esborrany. Normalment tenen a veure amb les despeses d’ensenyança o estudis, per deteminats donatius o l’auto ocupació. Encara més desconegudes són les deduccions estatals per famílies nombroses o amb descendents amb minusvalidesa.

4. La fi de la declaració per llogue no és per a tots els casos

Si estàs pensant encanviar de vivenda en lloguer, amb la firma d’un nou contracte es poden perdre fins a un màxim de 909 euros de la deducció estatal per arrendament de vivenda habitual. La deducció se pot seguir aplicant mitjançant un regim transitori per aquells contractes firmats prèviament al 31 de desembre de 2014.

5. La deducció per compra de vivenda encara continua vigent

En el cas de la deducció per compra de vivenda habitual, només ha desaparegut per als contribuents que van adquirir-la a partir de l’1 de gener de 2013. Cal comprovar que esta deducció consta en la declaració, ja que en alguns casos, per error de l’entitat financera, no figuren totes les dades del préstec hipotecari. També convé revisar l’import, pel que hem d’assegurar-nos de si existeixen primes per assegurances de vida o incendis vinculats a les hipoteques que sumar al càlcul.

6. Rendiment del treball

Respecte als ingressos, poden existir-ne alguns que no consten a l’esborrany, com és el cas dels pensionistes retornats que cobren de la Seguretat Social estrangera, que envia les dades a l’Administració espanyola amb prou retard, o el de les treballadores de la llar. Algunes despeses han de ser incloses directament pel contribuent, com les quotes sindicals, les despeses en defensa jurídica, així com la indicació de que, estant desocupat, s’ha acceptat un treball que haja obligat a canviar el municipi de residència o si és un treballador amb discapacitat.

7. Vivendes i locals

Les vivendes i locals buits generen el que denominem imputació de rendes immobiliàries, un hipotètic ingrés que s’estima en un percentatge del valor cadastral de l’immoble. Cal comprovar que estes imputacions són correctes donat que, de vegades, l’Agència Tributària inclou vivendes que ja no són de la nostra propietat, en les que viu l’excònjuge o que s’imputen únicament només a un dels cònjuges.

8. Guanys patrimonials. Especial atenció al Pla PIVE

Has comprat un cotxe en 2016 i t’has acollit al Pla PIVE? Doncs tens l’obligació de realitzar la Renda en 2016. En moltes ocasions, els contribuents obliden declarar els guanys patrimonials, el que fa que tinga que ser l’Agència Tributària qui les liquide després, el que porta com a conseqüència una corresponent sanció. Açò sol passar, sobretot, amb les vendes d’immobles o accions oficials del Pla PIVE per la compra d’un vehicle o amb les ajudes per compra de vivenda.

9. Donacions

Altres deduccions importants que de vegades no s’inclouen en l’esborrany són les de afiliació a algun partit polític o les corresponents a donatius, tot i que estes últimes ja deuen constar en l’esborrany o en en les dades fiscals, doncs els receptors han de presentar la corresponent declaració.

10. Pla de pensions

Encara que la gestora del Pla de Pensions ha de subministrar estes dades a l’Agència Tributària perquè les incloga en l’esborrany, és important comprovar que són correctes. S’han de tindre en compte les reduccions que, transitòriament, s’han aprovat si es rescata en forma de capital, bé per jubilació, invalidesa, dependència, desocupació de llarga durada, malaltia greu i, amb caràcter temporal des del 15 de maig de 2013 fins al 14 de maig de 2017, per un procediment d’execució sobre la vivenda habitual.

 

Es per això que et recomanem contactar amb AF Advocats perquè t’ajudem a realitzar correctament la teua declaració de la Renda i estigues segur que et tornen tot el que t’han de tornar.

Read more

3 passos per obtenir les dades fiscals

Estem en plena campanya de la Renda 2016. No saps com obtenir les teues dades fiscals/ esborrany?

L’Agència Tributària no posa dificultats per obtindre estes dades i, tot i que els passos són senzills, haurem de distingir entre dos casos: si l’any anterior vam fer la declaració o no, per poder accedir a ells i modificar-los.

 

SÍ vaig presentar la declaració de la renda l’any passat 

En este cas, necessitarem:

 1. DNI del contribuent
 2. Cognom del contribuent
 3. Casella 440 de la declaració de la renda 2015

Amb estes dades, ja podem accedir a Renta WEB, descarregar les dades fiscals i modificar-les, si és el cas, en la declaració de la renda 2016.

NO vaig presentar la declaració de la renda l’any passat

En este cas, per poder obtenir les dades fiscals podrem optar per dues vies

 • Amb datos personales
  1. DNI del contribuent
  2. Cognom del contribuent
  3. Número de compte bancari (ja operatiu al 2016) a nom del contribuent.
 • Acreditar-nos electrònicament (Certificat Digital) davant l’Agència Tributària per poder descarregar-nos les dades fiscals.

Què certificats són vàlids i on podem obtenir-los? Podrem obtenir-los amb qualsevol certificat electrònic reconegut per l’Agència Tributària, que poden ser:

 • Certificat FNMT (expedit a través de la web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre)
 • Certificat ACCV (aconseguix-lo en la teua oficina PROP més pròxima)
 • DNI Electrònic (activant el teu DNI en qualsevol comissaria de Policia Nacional)
 • Clau PIN (sol·licita-la al web de la pròpia Agència Tributària)

 

Vine a AF Advocats i t’informarem sense compromís d’on aconseguir-los. En AF advocats estem per ajudar-te, també amb la teua declaració de la renda.

Read more

Les 4 dates clau per a la declaració de la renda 2016

S’aproxima abril i, com tots els anys, amb ell arriba la campanya de la renda. És hora de ajustar comptes amb l’Agència Tributària, tant per pagar com perquè ens tornen tot el que ens han retingut de més.

Seguint el nostre lema “Estem per ajudar-te”, et detallem les 4 dates més importants que has de tindre en compte si vols fer la Declaració de la Renda 2016 amb nosaltres.

5 d’abril: Inici de la campanya

La campanya de la Renda 2016 comença el dimecres 5 d’abril de 2017. A partir d’eixe dia podrem sol·licitar l’esborrany, confirmar-lo o fer les modificacions corresponents en “Renta web”. Des d’este dia podràs passar per AF Advocats i t’ajudarem a confeccionar la teua declaració.

26 de juny de 2017

Últim dia per realitzar la domiciliació bancària del pagament de la Renda 2016. En cas que el resultat de la teua declaració siga a pagar, serà l’últim dia en el que pots domiciliar el pagament en el banc, independentment que vages a fer l’abonament en una o dues vegades. A partir d’este dia i fins al 30 de juny, si vols abonar la quantitat corresponent, hauràs de fer-ho mitjançant el càrrec en compte.

30 de juny de 2017

Últim dia per presentar la Renda 2016 a través de qualsevol via (telemàtica, presencial i col·laboradors socials). El 30 de juny també s’efectuarà el primer pagament de la Renda en el cas que et toque pagar i hages optat per fraccionar el pagament (60% del total).

6 de novembre de 2017

En cas que la teua declaració haja eixit a pagar i hages fraccionat el pagament, este dia se’t carregarà la segona part de l’import (el 40% del total).

 

Mai confirmes l’esborrany que t’envia l’Agència Tributària sense consultar amb un expert. Pot tindre errors i greus prejudicis per als teus interessos.

T’esperem en AF Advocats per ajudar-te a confeccionar la teua Declaració de la Renda 2016. Contacta amb nosaltres.

Read more

El futur del dret del grup mercantil

Amb el dret mercantil vigent sobre grups d’empreses, disposem d’un règim de comptabilitat consolidada però no d’un dret substantiu de grups. L’article 42 et seq. del Codi de Comerç estableixen el que s’entén per grup i regulen el deure presentar comptes consolidats. A part, en el dret espanyol tenim traços en matèria de grups en diferents Lleis (competència, concursal, comprat de valors…), per exemple, per a trobar una norma relativament actual que pose el focus sobre el principal a l’efecte de determinar un grup mercantil, podem acudir a la Llei 16/2007, de 4 de juliol, de Reforma i Adaptació de la Legislació Mercantil en Matèria Comptable, la qual fa diverses al·lusions al concepte de CONTROL arreplegat en el Codi de Comerç.

Ara bé, com apuntàvem al principi manquem d’una regulació substantiva, completa i actual del fenomen del grup d’empreses. Referent a açò, l’avantprojecte de Llei del Codi Mercantil que va aprovar el Consell de Ministres el mes de maig del passat any, introdueix la novetat del concepte de grup de societats i la seua regulació general substantiva com a dret substantiu de grups, és a dir, regles sobre el funcionament del grup, de publicitat del grup, de protecció d’accionistes externs, de responsabilitat del grup enfront de creditors d’alguna de les societats, de la responsabilitat subsidiària de la societat dominant pels deutes de la dominada i de l’obligació de compensar perjudicis a les societats dominades, regles, estes últimes que seran objecte de comentari en les pròximes línies.

Quan isca a la llum, el nou Codi Mercantil també definirà el concepte i els tipus de grup de societats contemplant no solament els grups per subordinació o verticals sinó també els grups per coordinació o horitzontals (com una Joint Venture, multi grup o conjunt consolidat). Però com diem, açò serà si la Llei veu, per fi, la llum. Ens trobem immersos en la discussió entre mercantilistes i els partidaris d’un dret comú privat: s’aprovarà en esta legislatura que ja agonitza?

Són molts els canvis interessants que la nova norma va a introduir, però en qüestió de detalls que tant agraden a este articulista, sembla molt interessant el canvi que es pot produir en el règim de responsabilitat de la societat dominant. Són molt habituals els supòsits en què socis minoritaris es veuen abocats a emprar remeis legals com són les accions de responsabilitat social (acció de responsabilitat-sanció, acció individual de responsabilitat i acció social de responsabilitat) o l’acció per responsabilitat extracontractual, quan en realitat no són instruments que s’ajusten a la seua situació, no són accions que tinguen virtualitat en el context de grup d’empreses, és més podrien, segons el cas, causar danys col·laterals a l’interessat.

Per l’estat de la legislació actual i la realitat societària, l’exercici del control i de la responsabilitat en un entorn de grup d’empreses, al nostre judici pot produir un gap interessantíssim en la pràctica jurídica.

Si vosté és soci minoritari i tem patir les insuficiències de la legislació vigent, no dubte a consultar amb AF Advocats per a obtenir el millor assessorament.

Read more