" data-url="http://www.afadvocats.com/politica-de-cookies/">
Com i qui pot separar-me o divorciar-me?

Com i qui pot separar-me o divorciar-me?

Com ja hem dit en altres articles, l’encarregat d’atorgar la separació o el divorci és el jutge, ja que s’ha de dictar per sentència judicial, però sabies que un notari pot separar-te o divorciar-te?

És així des de l’entrada en vigor de la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària, en la que se modifiquen una sèrie d’articles del Codi Civil. Suposa un pas endavant en aquest tipus d’actes en els que la intervenció d’un jutge no es fa necessària.

Però és important tindre en compte que el notari no pot decretar qualsevol tipus de divorci. La Llei, en el seu afany garantista, limita les competències del fedatari públic a una sèries de divorcis molt concrets:

  1. Divorcis de mutu acord.
  2. Aportació del conveni regulador (mínims recollits en l’article 90 del Codi Civil).
  3. Sense fills menors o amb la capacitat modificada judicialment que depenguen dels seus progenitors.

És més, en casos d’existir majors d’edat que conviuen amb els seus progenitors, deuran prestar també el seu consentiment per al divorci. Destaquem que també es fa necessària la intervenció d’un advocat en el divorci davant un notari i que aquest serà l’encarregat de redactar el Conveni Regulador i ratificar-lo en presència dels cònjuges davant el notari. Per a qualsevol tipus de divorci s’haurà d’acudir necessàriament als tribunals.

En conclusió, la llei introdueix en el nostre ordenament una figura nova en la que un fedatari públic pot realitzar un divorci.

El legislador ha sigut pragmàtic en aquest sentit per no saturar més encara els jutjats de família i estableix que per aquests divorcis “senzills”, una persona aliena a l’Administració de Justícia pot decretar el divorci, i d’aquesta manera no saturar més els ja enforfoguits jutjats.

Tens més dubtes? No saps com iniciar el procés o quina és la millor opció? Posa’t en contacte amb nosaltres o visita’ns. T’assessorem, perquè les coses no tenen per què ser tan difícils.