" data-url="http://www.afadvocats.com/politica-de-cookies/">
Com actuar si ens ha tocat un premi i hem de dividir-lo? [Actualitzat 2020]

Creative Commons por César, licencia bajo BY CC 2.0 flickr.com/photos/simbiosc/

Com actuar si ens ha tocat un premi i hem de dividir-lo? [Actualitzat 2020]

El primer que haurem de diferenciar és la quantitat del premi que ens ha tocat, perquè depenent la quantitat estarà exempt o no.

Si el premi en total -no únicament la nostra part- és inferior a 40.000 €, estaran exempts de tributació, per a més informació pots consultar el nostre blog. Però atenció, si el premi total supera les quantitats exemptes el primer que s’haurà de fer és aplicar el gravamen especial sobre premis de loteries i apostes.

Una vegada descomptats els impostos, és el que s’ha de repartir entre tots els participants que han compartit aquest bitllet.

Així per exemple, si ens toca el gros de Nadal premiat amb 400.000 € cada dècim i és compartit entre 4 persones a parts iguals es farà tal que així:

Premi: 400.000 €

Part exempta: 40.000 €

Base subjecta a gravamen: 360.000 €

Gravamen: 20%

Total imposats: 72.000 €

Quantitat a repartir entre els 4 participants = 40.000 € + 288.000 € = 328.000 €

Quantitat a percebre cada participant = 328.000 € / 4 participants = 82.000 € nets a percebre per participant.

Cal tindre en compte que aquesta quantitat rebuda (82.000 €) no tributaran directament en IRPF perquè ja han tributat directament en el gravamen especial. El que si es gravarà en IRPF seran les rendes que generen aquests 82.000 € per rendes del capital (mobiliari o immobiliari).