" data-url="http://www.afadvocats.com/politica-de-cookies/">
Com actuar si ens ha tocat un premi i hem de dividir-lo?

Creative Commons por César, licencia bajo BY CC 2.0 flickr.com/photos/simbiosc/

Com actuar si ens ha tocat un premi i hem de dividir-lo?

El primer que haurem de diferenciar és la quantitat del premi que ens ha tocat, ja que depenent de la quantitat estarà exempt o no.

Si el premi en total -no únicament la nostra part- és inferior a 20.000€ (en 2020 seran 40.000€) estaran exempts de tributació. Per a més informació pots consultar el el nostre blog. Però atenció, si el premi total supera les quantitats exemptes el primer que s’haurà de fer és aplicar el gravamen especial sobre premis de loteries i apostes.

Una vegada descomptats els impostos, l’import restant és elque s’ha de repartir entre tots els participants que han compartit el bitllet de loteria.

Per exemple, si ens toca la Grossa de Nadal premiada amb 400.000€ cada dècim i és compartit entre 4 persones a parts igual s’haurà de fer de així:

Premi: 400.000€
Part exenta: 20.000€
Base subjecta a gravamen: 380.000€
Gravamen: 20%
Total impostos: 76.000€

Quantitat a repartir entre els 4 participants = 20.000e + 304.000e = 324.000e

Quantitat que percebrà cada participant = 324.000e / 4 participants = 81.000e nets a per participant.

Cal tindre en compte que esta quantitat rebuda (81.000€) no tributaran directament en IRPF perquè ja han tributat directament en el gravamen especial. El que sí gravarà en IRPF seran les rendes que generen estos 81.000€ per rendes del capital (mobiliari o immobiliari).