" data-url="http://www.afadvocats.com/politica-de-cookies/">
Comprem loteria a mitges i la persona que té el dècim premiat no vol repartir-lo i se l’apropia tot

Creative Commons por Jacinta Lluch Valero licencia bajo BY CC 2.0 flickr.com/photos/70626035@N00/

Comprem loteria a mitges i la persona que té el dècim premiat no vol repartir-lo i se l’apropia tot

En primer lloc, cal deixar clar que les participacions de loteria (dècims) són títols al portador i, per tant, es pagaran o abonaran a la persona que tinga el dècim.

En segon lloc, si el dècim de loteria és compartit, és molt important tindre un document el què comentem en esta entrada, si no la cosa es pot complicar.

Així doncs, si la persona que té el dècim de loteria premiat -de la Grossa de Nadal o qualsevol altre sorteig- se l’apropia pot es tar incorrent en un delicte d’apropiació indeguda contemplat en l’article 253 del Codi Penal:

Serán castigados con las penas del artículo 249 o, en su caso, del artículo 250, salvo que ya estuvieran castigados con una pena más grave en otro precepto de este Código, los que, en perjuicio de otro, se apropiaren para sí o para un tercero, de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble, que hubieran recibido en depósito, comisión, o custodia, o que les hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido.

Per tant, si tenim un document firmat amb la persona que no vol repartir el premi ho tindrem més fàcil per a acreditar, davant el Jutjat d’Instrucció competent, la possible apropiació indeguda d’esta participació per part d’una persona que no vol repartir-la.

En cas que els fets constituïsquen un il·lícit penal -cal determinar molt bé la conducta-, sempre ens quedarà la via civil per a reclamar eixos diners en què haurem de provar que la participació és compartida i en quin percentatge; si bé, sempre ajudarà tindre un document firmat amb les persones que compartim el premi.