" data-url="http://www.afadvocats.com/politica-de-cookies/">

Comunitats de veïns

Per què cal un gestor?

La convivència és fonamental per a que el dia a dia a un edifici o urbanització transcórreguen el millor possible, i és l’aspecte al que més pot ajudar el fet de confiar a AF Advocats la gestió administrativa i legal d’una comunitat de veïns.

Sol·licita pressupostos, convoca als veïns, aproveu la contractació de l’administrador i, després d’emetre l’acta, efectueu la contractació. En AF Advocats podem orientar-vos per tal de dur a terme tot el procés i que tots els veïns tinguen clar quines són les funcions del nou gestor.

Beneficis de tindre un gestor

Tot i que la llei no exigix contractar un gestor de comunitats de veïns, fer-ho té molts avantatges. El gestor de comunitats té la formació i els coneixements específics, sabent gestionar els aspectes jurídics i legals en estos entorns.

A més, en un ambient en el que és fàcil que es creen controvèrsies, comptar amb un gestor extern acostumat a la negociació, permet que l’activitat i les decisions siguen imparcials i sempre pensant en l’interès comú de la comunitat i no deixant-se guiar per interessos personals o de tercers.

Tarifes i preus

Vivendes

Garatges

des de
3 €
+ IVA vivenda/mes
des de
1,5 €
+ IVA plaça/mes
10% de descompte durant el primer any.
Pregunta per les condicions.