" data-url="http://www.afadvocats.com/politica-de-cookies/">

Beneficis de tindre un gestor

Tot i que la llei no exigix contractar un gestor de comunitats de veïns, fer-ho té molts avantatges. El gestor de comunitats té la formació i els coneixements específics, sabent gestionar els aspectes jurídics i legals en estos entorns.

A més, en un ambient en el que és fàcil que es creen controvèrsies, comptar amb un gestor extern acostumat a la negociació, permet que l’activitat i les decisions siguen imparcials i sempre pensant en l’interès comú de la comunitat i no deixant-se guiar per interessos personals o de tercers.


Clica ací per a més informació sobrePulse para más información sobre
Comunitats de veïns