" data-url="http://www.afadvocats.com/politica-de-cookies/">

Per què cal un gestor?

La convivència és fonamental per a que el dia a dia a un edifici o urbanització transcórreguen el millor possible, i és l’aspecte al que més pot ajudar el fet de confiar a AF Advocats la gestió administrativa i legal d’una comunitat de veïns.

Sol·licita pressupostos, convoca als veïns, aproveu la contractació de l’administrador i, després d’emetre l’acta, efectueu la contractació. En AF Advocats podem orientar-vos per tal de dur a terme tot el procés i que tots els veïns tinguen clar quines són les funcions del nou gestor.


Clica ací per a més informació sobrePulse para más información sobre
Comunitats de veïns