Dret penal

Representació processal penal

Asistencia al detenido.
Fase de instrucción penal.
Defensa en vista oral de procedimiento penal.
Recursos a la Audiencia Provincial y al Tribunal Supremo

Delictes de falsedat documental

Falsedad en documentos de identidad.
Falsedad en documento público

Delictes contra les persones

Delictes contra la seguretat del trànsit

Dret penal societari i empresarial

Delictes contra les relacions familiars

Delictes d'apropiació indeguda

Delictes d'estafa

Delictes d'insolvència

Delictes contra els drets dels treballadors

Demane un pressupost sense compromís

Perquè «persona previnguda val per dos»