" data-url="http://www.afadvocats.com/politica-de-cookies/">

Assessoria fiscal

Assessorament general tributari

Planificació fiscal de l'exercici, tant a nivell nacional com internacional

Creació i reestructuració de societats patrimonials i empresarials

Assessorament fiscal integral, individual i de societats

Assessorament fiscal a persones no residents

Fusió i adquisició de societats

Planificacions successòries i herències

Elaboració, presentació, tramitació, estudi, seguiment i comprovació de les declaracions i liquidacions d'impostos

Suport i coordinació en les inspeccions fiscals

Anàlisi de la repercussió dels tributs en els estats financers

Tarifes i preus assessoria integral d’empreses o autònoms

#TarifaEmpresa

PIMES i empreses

des de
95€/mes
+ IVA
  • Comptabilitat d’acord al PGE
  • Impostos trimestrals
  • Declaracions informatives anuals i trimestrals
  • Impost de Societats*
  • Comptes anuals*
  • Dubtes i consultes

#TarifaEmprenedor

Autònoms i professionals

des de
40€/mes
+ IVA
  • Alta en AEAT i TGSS gratis!
  • Impostos trimestrals
  • Declaracions informatives anuals i trimestrals
  • Dubtes i consultes

 

 

* No inclòs a la tarifa.