" data-url="http://www.afadvocats.com/politica-de-cookies/">

Assessoria laboral

Elaboració i gestió de contractes laborals

Afiliació a la Seguretat Social dels treballadors

Altes i baixes dels treballadors de la teua empresa en la Seguretat Social.

Tramitació de partes per accident i malaltia

Alta i gestió d'autònoms

Notificacions d'acomiadament, sancions, suspensions temporal i demandes

Certificats d'empresa

Assessorament sobre despeses laborals

Càlcul de les indemnitzacions per acomiadament

Bonificacions a la contractació

Gestió d'incapacitats temporals

Liquidacions trimestrals i anuals de les retencions d'IRPF als treballadors

Certificats de retencions d'IRPF i d'empresa

Obertura de centres de treball

Prevenció de riscos laborals

Formació bonificada

Confecció de nòmines, liquidacions, pagues i indemnitzacions.

Inscripció d'empreses en la Seguretat Social

Tarifes i preus assessoria integral d’empreses o autònoms

#TarifaEmpresa

PIMES i empreses

des de
95€/mes
+ IVA
  • Comptabilitat d’acord al PGE
  • Impostos trimestrals
  • Declaracions informatives anuals i trimestrals
  • Impost de Societats*
  • Comptes anuals*
  • Dubtes i consultes

#TarifaEmprenedor

Autònoms i professionals

des de
40€/mes
+ IVA
  • Alta en AEAT i TGSS gratis!
  • Impostos trimestrals
  • Declaracions informatives anuals i trimestrals
  • Dubtes i consultes

 

 

* No inclòs a la tarifa.