" data-url="http://www.afadvocats.com/politica-de-cookies/">
Globalització 2.0

Globalització 2.0

El fenomen de la globalització fins fa poc temps ha tingut com a protagonistes i beneficiaris principals a les economies desenvolupades. Els tipus de fluxos transfronterers predominants eren de capital, inversió directa estrangera, així com de béns. Bona part d’estos fluxos de béns i inversions es caracteritzaven per ser intensius en factor treball (producció en països amb salaris més baixos), o bé intensius en capital (accés a recursos o matèries primeres). Si bé és cert que en estos últims anys el nivell de creixement de les transaccions comercials a nivell global s’ha vist frenat hagut de fonamentalment a la crisi financera, totes les previsions per als pròxims anys apunten a un creixement important dels fluxos transfronterers financers així com de béns i serveis: es preveu almenys que dupliquen la seua grandària actual per a 2025.

Què pot estar al darrere de tan dràstic creixement? Sense cap dubte, la digitalització és el factor principal de reconfiguració de la nova globalització. La mateixa està sent la causa de transformació de l’estructura de fluxos globals així com del seu creixement, al com estem assistint ja actualment.

Com està influint la digitalització en la globalització?
D’una banda la digitalització està permetent que cobren protagonisme agents que abans no ho tenien o ho tenien de forma limitada. Entre estos agents caldria destacar:

  • Economies emergents: passen a ser fonts no solament de producció sinó de consum i d’innovació; les seues empreses operen ja a nivell global i a poc a poc estan començant a guanyar quota de mercat, especialment en altres països emergents.
  • PIMES: possibilitat de competir en comprats nínxol a nivell global gràcies a les plataformes digitals, ja que els permeten trobar clients, proveïdors, finançament i talent així com reduir els costos d’exportació notablement en comparació dels costos dels canals d’exportació de tradicionals.
  • Negocis d’escala massiva: la digitalització permet un creixement molt ràpid i ampli geogràficament a un cost relativament baix. Casos com Google o Facebook, ingressen més globalment que a EUA.

D’altra banda els béns i serveis intensius en coneixement passen a ser protagonistes amb la digitalització, suposant ja la meitat del total de fluxos transfronterers i creixent per sobre dels intensius en treball i en capital. Entre estos nous tipus de fluxos cal destacar:

  • Béns físics en digitals: molts béns físics passen a ser ara també virtuals (llibres, pel·lícules, impressions 3D…).
  • Seguiment digital de béns físics: l’ús d’etiquetes de seguiment d’enviaments ha crescut tres vegades més ràpid que el flux de béns. Estes etiquetes milloren l’eficiència de les cadenes de subministrament reduint les pèrdues en trànsit i poden arribar a reduir els costos d’inventari fins a un 70%.
  • Plataformes digitals (Amazon, eBay…): permeten a xicotetes empreses competir en un escenari global.

Així mateix, la digitalització permet connectar a nivell global a empreses amb clients, proveïdors, capital humà, finançament d’una forma impensable fa poc més d’una dècada. Ofereix nombroses oportunitats per a les PIMES espanyoles amb un producte-servei de qualitat i una situació financera solvent, però per a poder aprofitar-les al màxim és necessari tenir la preparació corporativa adequada per a este nou entorn: una nova globalització molt més complexa estructuralment quant a tipus de competidors i difusa a nivell de mercats.

Per a qualsevol dubte sobre la externalització de la seua empresa no dubte a contactar amb el nostre equip en AF Advocats, on li podrem assessorar al llarg de tot el procés.