" data-url="http://www.afadvocats.com/politica-de-cookies/">
“La deducció de maternitat”: ampliació per despeses de custòdia en escoletes o centres d’educació infantil autoritzats

“La deducció de maternitat”: ampliació per despeses de custòdia en escoletes o centres d’educació infantil autoritzats

Una de les novetats que es va introduir l’any passat va ser l’ampliació de les despeses de custòdia en escoletes oficials (centres autoritzats per cada comunitat autònoma) d’un màxim de 1.000 euros anuals.

Des de l’1 de gener de 2018, l’import de la deducció per maternitat es va incrementar fins a 1.000 euros addicionals (fent un total de 2.200 anuals per descendent) quan la persona contribuent que tinga dret a la mateixa haguera satisfet en el període impositiu despeses de custòdia del fill/a menor de tres anys en escoletes o centres d’educació infantil autoritzats.

Requisits i condicions per aplicar l’increment addicional

 • S’han de complir els requisits sobre persones beneficiàries i fills/es que donen dret a la deducció per maternitat.
 • A més, és necessari que la persona contribuent haja satisfet en el període impositiu despeses de custòdia del fill/a menor de tres anys.

Es consideren despeses de custòdia les quantitats satisfetes per la persona contribuent que complisquen les següents condicions:

 1. Que siguen satisfetes a escoletes o centres d’educació infantil autoritzats. El terme “autoritzats” ha d’entendre’s exigible tant a centres d’educació infantil, així com a escoletes.
 2. Que s’abonen alguns dels següents conceptes:
  • La preinscripció i matrícula de menors de 3 anys.
  • L’assistència, en horari general i ampliat.
  • L’alimentació.
 3. Que el seu abonament es corresponga a despeses que s’hagen produït per mesos complets.
 4. Que no tinguen per a la persona contribuent la consideració de rendiments del treball en espècie exempts per aplicació d’allò disposat en l’article 42.3. b) o d) de la Ley del IRPF, és a dir, per:
  • La contractació directa o indirectament per empreses o ocupadors del servei de primer cicle d’educació infantil per als fills i filles dels seus treballadors i treballadores en escoletes o centres d’educació infantil autoritzats [Art, 42.3.b) Ley IRPF].
  • La prestació del servei d’educació preescolar, infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat i formació professional per centres educatius autoritzats, a els fills i filles dels seus empleats, amb caràcter gratuït o per un preu inferior al normal de mercat [Art, 42.3.b) Ley IRPF].

Cal destacar que a diferència de la deducció general per maternitat les persones contribuents amb dret a l’aplicació de l’increment addicional per despeses de custòdia no poden sol·licitar a l’Agència Estatal d’Administració Tributària el seu abonament de forma anticipada sinó que hauran de sol·licitar l’increment que corresponga directament en la declaració de l’IRPF.  

Ja saps, si vols informar-te d’esta nova deducció pots acudir a AF Advocats i t’ajudarem.

No pots eixir de casa?

No et preocupes, et fem la Declaració de la Renda amb el nostre servei de Fàcil Renda, un servei nou en exclusiva per als clients d’AF Advocats. Un servei molt senzill amb el que pretenem facilitar-te molt les coses.

Contacta amb AF Advocats i informa’t sense compromís d’on aconseguir els teus certificats. En AF Advocats estem per ajudar-te amb la teua Declaració de la Renda.