" data-url="http://www.afadvocats.com/politica-de-cookies/">
L’horitzontalitat de la llei de prevenció de riscos laborals

L’horitzontalitat de la llei de prevenció de riscos laborals

Fa ja 20 anys que es va aprovar la llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. S’han fet grans avanços, no obstant això encara queda per construir i fomentar una cultura de prevenció en la qual esta no siga vista com una despesa, sinó com una inversió a llarg termini.

A més d’açò, gran part del teixit empresarial oblida que esta llei és horitzontal, és a dir, s’aplica des del peó més bàsic al gran directiu i en tots els àmbits de l’activitat professional, doncs en el seu capítol primer s’especifica clarament que “La normativa sobre prevenció de riscos laborals està constituïda per la present Llei, les seues disposicions de desenvolupament o complementàries i quantes altres normes, legals o convencionals, continguen prescripcions relatives a l’adopció de mesures preventives en l’àmbit laboral o susceptibles de produir-se en este àmbit.” (Capítol 1º). Este senzill paràgraf que la majoria de gent passa per alt és de vital importància, ja que no solament és aplicable la llei que ens ocupa, sinó qualsevol altra que tinga relació amb l’activitat professional que desenvolupem en particular, a saber, directrius europees, normes d’estandardització (ISO, UNEIX, …), reglaments i instruccions tècniques, etc.

És per este motiu  fonamental que la política de prevenció de riscos siga horitzontal i que siga presa com un aspecte fonamental de cadascun dels projectes, llocs de treball de nova creació, política de recursos humans, infraestructures i quants aspectes més es vulguen enumerar.

Si des del principi implementem en la nostra empresa una manera de treballar en la qual este aspecte siga bàsic estarem no solament complint amb la llei, sinó invertint en el nostre negoci. Hem de recordar que en funció de la grandària i de l’activitat professional a la qual ens dediquem la prevenció podrà ser assumida pel propi empresari, gestionada per un servei acreditat de prevenció extern o per un departament de prevenció propi.

Així doncs, tenir com un dels principis bàsics de la nostra cultura d’empresa la seguretat i salut dels treballadors repercutirà beneficiosament en diversos aspectes. El primer és la salut de la plantilla, si el treballador es troba en un entorn segur i saludable per a la seua integritat estarem estalviant en futures baixes que haurem de cobrir. El segon i conseqüència del primer és la productivitat, ja que nombrosos estudis han demostrat que un treballador que es trobe a gust en l’empresa, se senta abrigallat i recolzat pel seu entorn serà un treballador motivat, amb qui es treballarà més i millor. El tercer, inherentment serà evitar-nos els possibles maldecaps davant d’inspeccions de l’autoritat competent, ja que si hem explicat des d’un primer moment amb este principi com a pilar base per al desenvolupament empresarial del negoci no haurem d’esperar una inspecció amb por i temor, sinó amb confiança i tranquil·litat.

En definitiva, apostar per la prevenció com un valor de cultura d’empresa també significa tenir un estil de direcicó i lideratge on valorarem els nostres recursos humans, açò és, la nostra plantilla, com un actiu important de l’empresa que ens generarà beneficis de forma segura per a ells i per a nosaltres. ja que al final, en el món empresarial tot es mesura en termes econòmics.

Si té algun dubte en quant en termes de l’aplicació de la llei de prevenció de riscos laborals i/o qualsevol aspecte relacionat amb ella no dubte a contactar amb l’equip del nostre gabinet i li assessorarem per a obtenir una solució òptima.

Virginia Galipienso
Tècnica Superior en Prevenció de Riscos Laborals