" data-url="http://www.afadvocats.com/politica-de-cookies/">

Dret administratiu

Recursos administratius

Assessorament sobre la conveniència i oportunitat d’interposar reclamacions contra les resolucions administratives que no posen fi a la via administrava.

Recursos contenciosos administratius contra resolucions de les Administracions Públiques

Assessorament sobre la conveniència i oportunitat d’interposar accions judicials contra l’Administració (un Ajuntament, un organisme autonòmic, un ministeri, etc.).

Expedients sancionadors

Assessorament i tramitació del procediment sancionador promogut per l’Administració pública davant possibles infraccions comeses pels ciutadans.

Contractació administrativa

Assessorament jurídic sobre la celebració de contractes amb els organismes i ens públics.

Reclamacions de quantitat

Assessorament sobre la conveniència i oportunitat d’interposar reclamacions davant una indeguda imposició d’una sanció econòmica per part de l’Administració.

Responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques

Assessorament jurídic sobre el dret a ser indemnitzat per l’Administració Pública per tots aquells danys sofrits en la pròpia persona, en els propis béns o drets.

Protecció dels drets fonamentals

Assessorament jurídic davant qualsevol vulneració dels drets que la Constitució atorga a tots els ciutadans.

Legalitat i constitucionalitat de les normes jurídiques

Assessorament sobre possibles accions legals davant l’existència d’una norma jurídica que en vulnere una altra o que contradiga la Constitució Espanyola.

Revisió legal d'empreses en relació al compliment de la normativa administrativa

Assessorament legal per a aquelles empreses que vulguen conéixer el seu grau d’adequació i compliment de la legislació administra vigent.

Demane un pressupost sense compromís

Perquè «persona previnguda val per dos»

escort istanbulescort istanbulescort istanbulescort istanbulescort istanbulescort istanbul
escort istanbulescort istanbulescort istanbulescort istanbulescort istanbulescort istanbul
escort istanbulescort istanbulescort istanbulescort istanbulescort istanbulescort istanbul
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
ataşehir escortataşehir escortataşehir escortataşehir escortataşehir escortataşehir escortataşehir escort
london escortslondon escortslondon escortslondon escortslondon escortslondon escortslondon escorts
ataşehir escortataşehir escortataşehir escortataşehir escortataşehir escortataşehir escortataşehir escort
london escortslondon escortslondon escortslondon escortslondon escortslondon escortslondon escorts