" data-url="http://www.afadvocats.com/politica-de-cookies/">

Expedients sancionadors

Assessorament i tramitació del procediment sancionador promogut per l’Administració pública davant possibles infraccions comeses pels ciutadans.


Clica ací per a més informació sobrePulse para más información sobre
Dret administratiu