" data-url="http://www.afadvocats.com/politica-de-cookies/">

Legalitat i constitucionalitat de les normes jurídiques

Assessorament sobre possibles accions legals davant l’existència d’una norma jurídica que en vulnere una altra o que contradiga la Constitució Espanyola.


Clica ací per a més informació sobrePulse para más información sobre
Dret administratiu