" data-url="http://www.afadvocats.com/politica-de-cookies/">

Responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques

Assessorament jurídic sobre el dret a ser indemnitzat per l’Administració Pública per tots aquells danys sofrits en la pròpia persona, en els propis béns o drets.


Clica ací per a més informació sobrePulse para más información sobre
Dret administratiu