" data-url="http://www.afadvocats.com/politica-de-cookies/">

Dret civil

Dret de família

Separacions i divorcis tant de matrimonis com de parelles de fet, solucions d’acord mutu o contencioses en via judicial.
Drets i deures dels pares cap als fills.
Divisió dels béns del matrimoni o de la parella de fet.
Expedients de filiació.

Dret successori

Requisits d’un testament per a assegurar que complix la voluntat del testador.
Tràmits necessaris per al repartiment dels béns que el testador deixa als seues hereters.
Solucions de qualsevol tipus de conflictes testamentaris o hereditaris (entre el testador i els hereters o bé entre els hereters).

Arrendaments urbans i rústics

Procediment sobre resolució i rescissió de contractes

Accions de responsabilitat civil

Reclamacions de quantitat i d'impagats

Extrajudicialment (amb un acord de pagament amistós).
Judicialment (mitjançant una demanda als tribunals de justícia).

Procediments canviaris (xecs i pagarés)

Accions de responsabilitat del producte

Accions de responsabilitat professional

Demane un pressupost sense compromís

Perquè «persona previnguda val per dos»