" data-url="http://www.afadvocats.com/politica-de-cookies/">

Creació de societats

Assessorament jurídic i tramitació administrativa i jurídica del procediment a portar a terme per a crear una empresa, estipular els estatuts i registrar-la (depòsit bancari, socis, Registre Mercantil, impostos, etc.)


Clica ací per a més informació sobrePulse para más información sobre
Dret mercantil