" data-url="http://www.afadvocats.com/politica-de-cookies/">
Més novetats de la campanya de la Renda 2018

Més novetats de la campanya de la Renda 2018

Per a la Campanya de la Renda 2018, no solament existeixen les novetats que ja havíem avançat en l’article anterior.

A continuació, vos detallem algunes novetats més:

1.- Obligació de declarar rendes immobiliàries imputades i Lletres del Tresor

Els Pressupostos Generals de l’Estat 2018 estableixen en 1.000 euros el límit conjunt pel qual serà obligat declarar les rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció de Lletres del Tresor i subvenció per a la compra d’habitatges de protecció oficial o preu taxat i dels guanys patrimonials derivats d’ajudes públiques.

Si has ingressat més de 1.000 euros pel total d’aquests conceptes, serà obligat presentar l’IRPF 2018 i 2019.

2.- Retenció sobre els drets de subscripció de valors cotitzats

En el moment en què vens els drets de subscripció generes un guany patrimonial que està subjecte a la retenció de l’IRPF per part de l’intermediari.

Existeix una excepció: la transmissió de drets prèviament adquirits a un tercer.

3.- Pensions de l’estranger exemptes de declarar

Les pensions provinents de l’estranger, de menys de 1.500 euros a l’any, estan exemptes de declarar sempre que la resta de rendes del treball no superen els 22.000 euros. Açò significa que, si la resta dels teus ingressos no superen eixa xifra, els 1.500 euros de la pensió estrangera no se sumaran en l’IRPF.

4.- Deducció per família nombrosa

Uns dels canvis a destacar en la renda és que s’incrementa la deducció per família nombrosa o persones amb diversitat funcional a càrrec. En concret, augmenta en 600 euros per cada fill o filla que forme part de la família nombrosa que sobrepasse el número exigit per a considerar-se de categoria general (3 fills/es o més) o de categoria especial (5 fills/es o més).

A més, també s’amplia la deducció general de 1.200 euros per cònjuge amb diversitat funcional que no tinga ingressos superiors a 8.000 euros, excloses les rendes exemptes.

De la mateixa manera, en la renda 2018 també s’inclou una deducció per a les unitats familiars en la que algun dels seus membres residisca en altre país pertanyent a la UE o a l’Espai Econòmic Europeu.

5.- Deducció per inversió en empreses: augmenta el percentatge a desgravar i la base.

Els canvis de la renda 2018 sumen un augment del 20% al 30% de percentatge en la deducció per inversió en empreses noves o empreses acabades de crear. A això, se li suma l’increment de base de l’impost des dels 50.000 euros de la renda 2017 fins als 60.000 euros de la renda 2018.

Amb aquesta novetat fiscal podràs desgravar un màxim de 18.000 euros per haver invertit en empreses.

6.- Límits exemptes en premis de la loteria

La fiscalitat de la loteria canvia en 2018 amb un augment del límit exempte de tributar des dels 2.500 euros fins als 10.000 euros. Això vol dir que els primers 10.000 euros que hages guanyat amb els concursos de la Loteria Nacional o la Creu Roja, entre altres, no tributaran en la renda.

Per la quantitat restant pagaràs un 20% d’impostos, dels quals no hauràs de preocupar-te, perquè Hisenda ja s’haurà encarregat de retirar-te’ls mitjançant les retencions de l’IRPF sobre el premi. Més informació en aquest article.

7.- Beques d’estudi

Les beques d’estudis i investigació estan subjectes a una tributació especial, de manera que solament cal pagar per una part dels diners que ingresses per elles. Aquestes són les quantitats exemptes de tributar en l’IRPF de 2018:

  • Fins a 6.000 euros de despeses de matrícula i assegurances per a estudis reglats.

  • Fins a 18.000 euros per a despeses de transport i allotjament per a estudis de tercer cicle.

  • Fins a 21.000 euros per a despeses d transport i allotjament per a estudis de tercer cicle en l’estranger.

  • Fins a 21.000 euros en beques per a estudis de doctorat a Espanya.

  • Fins a 24.600 euros en beques per a estudis de doctorat en l’estranger.

Aquestes són algunes de les principals novetats, juntament amb les de l’article anterior, que s’incorporen a la declaració de l’IRPF i que en AF Advocats farem a partir del dia 2 d’abril.