" data-url="http://www.afadvocats.com/politica-de-cookies/">
¿Sé lo que hicisteis? Firmat: L’Agència Tributària

¿Sé lo que hicisteis? Firmat: L’Agència Tributària

El títol d’aquesta publicació ens recorda, als qui ja tenim una edat, a una pel·lícula de suspens de començaments de mil·lenni, on passaven una sèrie de desgràcies.

En aquest cas, la pròpia Agència Tributària “ens informa” amb el següent missatge:

Durant els anys anteriors vostè ha rebut rendes procedents d’altres països. L’Agència Tributària reb aquesta informació amb posteritat a la finalització de la campanya de la renda, raó per la qual la pot incloure en aquestes dades fiscals.”

Aquestes comunicacions les està enviant l’Agència Tributària a les persones contribuents sospitoses de ser titulars de comptes a l’estranger sense declarar, en el moment en què es descarreguen les seues dades fiscals. “Per aquest motiu –continua el missatge del fisc– li recordem que, en el cas d’haver-les percebut aquest any, haurà d’incloure-les en la seua declaració, així com qualsevol tipus de renda per la que haja de tributar i no conste en les dades fiscals.” L’Agència Tributària inclou aquesta advertència en la Campanya de la Renda 2018. El tipus impositiu de les rendes de l’estalvi oscil·la entre el 19% i el 23% depenent de la persona contribuent.

Per enviar aquestes recomanacions, els mitjans de comunicació informen que l’Agència Tributària està utilitzant un volum ingent de dades sobre comptes a l’estranger procedents de l’intercanvi automàtic d’informació bancària obtinguda a través de la firma de més d’un centenar de jurisdiccions. Així, l’Agència Tributària compta amb 1,6 milions de registres sobre comptes financeres d’altres països corresponents als anys 2016 i 2017. Segons els seus càlculs, les seues pretensions són eliminar possibles duplicitats. Els saldos dels comptes bancaris en l’estranger arriben als 457.000 milions d’euros que els i les contribuents espanyoles haurem de declarar.

L’Agència Tributària mateixa reconeix que es tracta d’informació que està per depurar. Per això, no es veu directament reflectit en les dades fiscals. A més a més, recorden que, si per error assenyalen a un o una contribuent que no té comptes a l’estranger, aquesta haurà d’ignorar el missatge.

És per aquest motiu que a AF ADVOCATS et recomanem que ens consultes i d’aquesta manera poder-te ajudar a realitzar la teva declaració de la renda conforme a la normativa vigent.