" data-url="http://www.afadvocats.com/politica-de-cookies/">

Etiqueta: Hisenda

ESTRATÈGIA FISCAL. Quan no presentar la renda –encara que isca a tornar- pot beneficiar-te més.

Espere que el lector o la lectora no pense que m’he tornat boig, però el que ara us vaig a contar és totalment cert, i no és il·legal. Volem remarcar que en AF Advocats defenem la Hisenda Pública, però això no significa que “seamos tontos” com diu una cadena de productes electrònics.

Segurament es preguntaran, i això, com és possible? La resposta és ben senzilla. A l’hora de fer la declaració de la renda, no solament haurem de tindre en compte i mirar la renda de l’obligat tributari, sinó la de tota la unitat familiar. I és ací on hi ha la clau, cal posar tota l’atenció en els ascendents i en els descendents.

Hem de remetre’ns a la normativa tributària, però a grans trets el que ens diu sobre els ascendents i descendents és que hi haja una relació sanguínia (o adopció), que convisquen i formen part de la unitat familiar i, a més, aquests no han de tindre rendes superiors a 8.000 euros, o que presenten la declaració amb rendes superiors a 1.800 euros. Advertir que hem d’excloure d’aquests càlculs totes les quantitats exemptes de l’impost.

És en aquest punt quan hem de valorar que, si es donen els requisits enumerats anteriorment en relació a un/a ascendent/descendent, a aquest el podem incloure en la nostra declaració, a efectes de tributar en menor mesura.

Els vull informar que la Renda estipula uns ingressos mínims en relació a la persona, o si es tenen descendents –fins i tot varia depenent de l’edat que tinguen- així com també ascendents, o ja en darrer lloc si es té algun tipus de diversitat funcional. Al incloure’s dins de la mateixa unitat familiar, el mínim estipulat augmentarà i, per tant, la quantitat “mínima” de l’impost serà menor.

A continuació, un exemple. Un matrimoni, en el que la filla menor de 25 anys conviu amb els pares. La mare té un únic pagador i no supera els 22.000 euros de rendes del treball, i el pare té diversitat funcional en un grau major del 65% i una paga contributiva de 6.000 anuals. La filla té unes rendes del treball que pugen fins als 20.000. Tant el pare com la mare tenen una imposició a terme fix que els genera una renda de 30 euros anuals a cadascun.

En el càlcul que vam fer en relació al matrimoni eixia una quantia a tornar en declaració conjunta d’uns 200 euros; de manera individual a la mare li tocava pagar uns 300 euros mentre que al pare li retornaven les escasses retencions de la imposició a terme fix. Així que vam decidir, que els pares no presentaren la declaració, ja que la mare no estava obligada i al pare no li eixia a compte.

Però ací la “jugada mestra” que vam fer va ser incloure al pare, amb diversitat funcional, en la declaració de la filla. A ella, a més, de pujar-li considerablement el mínim personal de l’impost, se li va poder aplicar la deducció per ascendent amb diversitat funcional –ja que compleix amb els requisits que marca l’impost- i, per tant, li corresponen, a més, 1.200 euros per la deducció estatal. D’aquesta manera s’aconsegueix tindre un major benefici fiscal, i tot això conforme a la Llei. Solament cal tindre clara l’estratègia fiscal que s’ha de fer.

Nosaltres et convidem a que contactes amb AF Advocats i així poder assessorar-te de la millor manera per fer la renda.

Read more

No faces el “DIY (Do It Yourself)” a la teua Declaració de la Renda

Abans de començar hem de definir què és el “DIY (Do It Yourself)”. La traducció és “fes-ho tu mateixa” i s’ha posat de moda en el món de la xarxa, sobretot en els tutorials de vídeo de la plataforma YouTube.

De la mateixa manera que nosaltres mateixa no ens operaríem de l’apèndix, ni tan sols mirant un vídeo on s’explicara l’operació pas a pas, i aniríem directament al metge, en la Declaració de la Renda aconsellem que faces el mateix, deixar-la en mans d’una persona especialitzada, d’aquesta manera podries evitar-te molts mals de cap.

Molta gent pensa i creu que la Declaració de la Renda és una cosa fàcil i senzilla, però res més lluny de la realitat, la pròpia Declaració de la Reda és l’impost més important per a una persona física, ja que és el que més li interessa a la Hisenda Pública recaptar.

L’Agència Tributària té multitud de dades nostres, sense nosaltres ser plenament conscients d’això i clar, una errada o una mala declaració ens pot ocasionar molts problemes. També pot donar-se el cas que les dades que tinga no siguen correctes, i siguem nosaltres mateixa els qui tinguem que rectificar a la pròpia Agència Tributària.

A més, si feu vosaltres mateixa la Declaració de la Renda us arrisqueu a perdre les deduccions estatals i autonòmiques , en cas de tindre dret, i això pot significar perdre molts euros de la vostra pròpia butxaca.

Per tant, si no vols sorpreses en la teua Declaració de la Renda, vine a AF Advocats i te la farem amb totes les garanties per què et tornen tot allò que et corresponga.

Read more

És millor que isca “a tornar” o “a pagar” en la renda 2018? I si em toca pagar, com ho faig?

Quan la gent ve a les nostres oficines per què els fem la Declaració de la Renda ens demanen si seria possible que no hagen de pagar, i que sempre els isca a tornar. El que passa és que la majoria no coneix el significat o el per què de “que isca a pagar” o “que isca a tornar”.

La diferència entre “pagar” o que et “tornen” significa que sobre la totalitat dels impostos, ja feta la declaració, que et toquen pagar (tècnicament anomenat quota resultat de l’autoliquidació) caldrà veure quina quantitat de diners teus –sí, diners teus- té l’Agència Tributària, principalment per retencions de rendiments del treball (la retenció de les nòmines) o d’ingressos a compte (si eres autònom/a), o per simples retencions de rendiments mobiliaris (comptes bancaris, dividends d’accions, imposicions a termini, etc…).

Ho entendrem millor amb un exemple:

Exemple A. La quota resultant (la quantitat d’impostos que he de pagar) puja a 1.750 euros en la Renda 2018, i resulta que per retencions de totes les classes que m’han practicat ascendeix a 2.000 euros.

En aquest suposat, quan faça la declaració de la renda de l’exercici 2018 el resultat serà a tornar 250 euros per part de l’Agència Tributària.

Exemple B. La quota resultant (quantitat d’impostos que he de pagar) puja a 2.350 euros en la Renda 2018, i resulta que per retencions de totes les classes que m’han practicat ascendeix a 1.950 euros.

D’aquesta manera, quan faça la declaració de la renda de l’exercici 2018 el resultat serà a pagar 400 euros a l’Agència Tributària.

I ara ens preguntem: com pague els 400 euros? Doncs bé, hi ha diverses maneres de fer-ho.

1.- Càrrec en compte bancari: en el mateix moment de fer la declaració, dins del termini establert (entre el 2 d’abril i l’1 de juliol), es carregarà en el teu compte bancari l’import de la declaració. Aquesta és l’última opció que des d’AF Advocats aconsellem.

2.- Mitjançant domiciliació: ja presentada la declaració es pot optar per domiciliar el pagament de la renda 2018, independentment de quan presentes la declaració, entre el 2 d’abril i el 26 de juny.

Per pagar mitjançant la domiciliació, existeixes altres dues opcions: pagament únic o dos pagaments. En AF Advocats aconsellem fer-ho en dos pagaments, ja que aquest fraccionament no genera cap tipus d’interès en favor de la hisenda pública. El primer pagament es realitzarà l’1 de juliol i serà del 60% de la quantitat a pagar i el segon es realitzarà el 5 de novembre i serà del 40% restant de la quantitat a pagar.

D’aquesta manera i tornant a l’exemple anterior (exemple B), si domiciliem el pagament –declaracions presentades fins al 26 de juny- l’1 de juliol es carregarà al nostre compte bancari la quantitat de 240 euros (60% de la quantitat a pagar) i el 5 de novembre es carregaran els restants 160 euros (40% de la quantitat a pagar), tot això de manera automàtica per part de l’Agència Tributària.

En conclusió, en AF Advocats no fem màgia i no decidim si hauràs de pagar o et tornaran, el nostre equip estudia cada cas particularment i sempre intentant que tu sigues la part més beneficiada. En el primer cas, l’Estat et torna els teus diners, dels quals tu no has pogut gaudir durant tot l’any anterior, mentre que, en el segon cas l’Estat “ajusta comptes” i has de pagar allò que li deus.

No t’ho penses, t’esperem en AF Advocats per ajudar-te en la teua declaració.

Read more

Més novetats de la campanya de la Renda 2018

Per a la Campanya de la Renda 2018, no solament existeixen les novetats que ja havíem avançat en l’article anterior.

A continuació, vos detallem algunes novetats més:

1.- Obligació de declarar rendes immobiliàries imputades i Lletres del Tresor

Els Pressupostos Generals de l’Estat 2018 estableixen en 1.000 euros el límit conjunt pel qual serà obligat declarar les rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció de Lletres del Tresor i subvenció per a la compra d’habitatges de protecció oficial o preu taxat i dels guanys patrimonials derivats d’ajudes públiques.

Si has ingressat més de 1.000 euros pel total d’aquests conceptes, serà obligat presentar l’IRPF 2018 i 2019.

2.- Retenció sobre els drets de subscripció de valors cotitzats

En el moment en què vens els drets de subscripció generes un guany patrimonial que està subjecte a la retenció de l’IRPF per part de l’intermediari.

Existeix una excepció: la transmissió de drets prèviament adquirits a un tercer.

3.- Pensions de l’estranger exemptes de declarar

Les pensions provinents de l’estranger, de menys de 1.500 euros a l’any, estan exemptes de declarar sempre que la resta de rendes del treball no superen els 22.000 euros. Açò significa que, si la resta dels teus ingressos no superen eixa xifra, els 1.500 euros de la pensió estrangera no se sumaran en l’IRPF.

4.- Deducció per família nombrosa

Uns dels canvis a destacar en la renda és que s’incrementa la deducció per família nombrosa o persones amb diversitat funcional a càrrec. En concret, augmenta en 600 euros per cada fill o filla que forme part de la família nombrosa que sobrepasse el número exigit per a considerar-se de categoria general (3 fills/es o més) o de categoria especial (5 fills/es o més).

A més, també s’amplia la deducció general de 1.200 euros per cònjuge amb diversitat funcional que no tinga ingressos superiors a 8.000 euros, excloses les rendes exemptes.

De la mateixa manera, en la renda 2018 també s’inclou una deducció per a les unitats familiars en la que algun dels seus membres residisca en altre país pertanyent a la UE o a l’Espai Econòmic Europeu.

5.- Deducció per inversió en empreses: augmenta el percentatge a desgravar i la base.

Els canvis de la renda 2018 sumen un augment del 20% al 30% de percentatge en la deducció per inversió en empreses noves o empreses acabades de crear. A això, se li suma l’increment de base de l’impost des dels 50.000 euros de la renda 2017 fins als 60.000 euros de la renda 2018.

Amb aquesta novetat fiscal podràs desgravar un màxim de 18.000 euros per haver invertit en empreses.

6.- Límits exemptes en premis de la loteria

La fiscalitat de la loteria canvia en 2018 amb un augment del límit exempte de tributar des dels 2.500 euros fins als 10.000 euros. Això vol dir que els primers 10.000 euros que hages guanyat amb els concursos de la Loteria Nacional o la Creu Roja, entre altres, no tributaran en la renda.

Per la quantitat restant pagaràs un 20% d’impostos, dels quals no hauràs de preocupar-te, perquè Hisenda ja s’haurà encarregat de retirar-te’ls mitjançant les retencions de l’IRPF sobre el premi. Més informació en aquest article.

7.- Beques d’estudi

Les beques d’estudis i investigació estan subjectes a una tributació especial, de manera que solament cal pagar per una part dels diners que ingresses per elles. Aquestes són les quantitats exemptes de tributar en l’IRPF de 2018:

  • Fins a 6.000 euros de despeses de matrícula i assegurances per a estudis reglats.

  • Fins a 18.000 euros per a despeses de transport i allotjament per a estudis de tercer cicle.

  • Fins a 21.000 euros per a despeses d transport i allotjament per a estudis de tercer cicle en l’estranger.

  • Fins a 21.000 euros en beques per a estudis de doctorat a Espanya.

  • Fins a 24.600 euros en beques per a estudis de doctorat en l’estranger.

Aquestes són algunes de les principals novetats, juntament amb les de l’article anterior, que s’incorporen a la declaració de l’IRPF i que en AF Advocats farem a partir del dia 2 d’abril.

Read more

M’interessa presentar la declaració de la renda 2018?

Ens trobem immerses en la Campanya de la Renda 2018 i la publicitat sobre la declaració ens apareix per totes les bandes, però, i jo he de presentar la declaració de la renda 2018?

Moltes vegades escoltem als mitjans de comunicació que cada any hi ha menys gent que ha de presentar la declaració, açò es degut a que la pròpia Agència Tributària redueix els criteris perquè siga obligat presentar-la. Posem per cas que tingues uns rendiments del treball de 22.000 euros o 12.643 euros en alguns suposats (12.000 si es va morir abans del 5 de juliol de 2018) i que tingues unes rendes de capital immobiliari de més de 1.000, entre altres.

Un exemple: Posem per exemple: únicament tinc un pagador (empresa) i els rendiments del treball són menys de 22.000 euros. He de fer la declaració de la Renda? La resposta és senzilla: no tens l’obligació, però et recomanem que la faces. És molt probable que, encara que no estigues obligat/da –no superes els requisits d’obligatorietat- la teua empresa t’haja retingut un percentatge de la nòmina i estiga en mans de l’Estat.

Anem a diferenciar diverses situacions amb dues variables molt simples que et faran comprendre millor la situació.

Situació 1: no obligat i declaració a retornar. Aquest és el cas més típic que ens solem trobar. No estant obligat/da a fer la declaració, es presentar perquè l’Agència Tributària ens torne els nostres diners.

Situació 2: no obligat i declaració a pagar. En aquest cas, no presentarem la declaració perquè hem de pagar. La no presentació no comportarà cap sanció, per tant, no estem és una obligació presentar-la.

Situació 3: obligat i declaració a retornar. És una obligació fer la declaració, vulguem o no, per qualsevol motiu que haja determinat la Llei. En aquest cas, com que ix a retornar, Hisenda farà un ingrés al nostre favor de la quantitat resultant de la declaració.

Situació 4: obligat i declaració a pagar. És una obligació presentar la declaració, vulguem o no, per qualsevol motiu que haja determinat la Llei. A aquest cas, el resultat de la declaració és a pagar. Ho podrem fer en un o dos terminis.

Per què creiem que l’Agència Tributària juga amb el llenguatge? La resposta és molt senzilla, si no fas la declaració de la Renda i reclames et diners que la teua empresa t’ha retingut de la nòmina –i que ha ingressat prèviament a l’Agència Tributària- a través de la Declaració de la Renda, s’ho queda l’Estat. En el teu cas poden ser un centenar d’euros, però multiplicat per totes les persones contribuents del país, la quantitat ascendeix a molts milions d’euros.

Així que, ves amb compte quan escoltes que “cada any hi ha menys persones obligades a presentar la Renda”, ja que s’intenta que no es tramite i, per tant, l’Estat tinga un “benefici extra” per totes aquelles declaracions no presentades.

Com sempre, et recomanem que no confirmes l’esborrany sense consultar prèviament amb una persona especialitzada, ja que poden haver multitud d’errades. Per això, en AF Advocats posem a la teua disposició el nostre equip de professionals per ajudar-te en la declaració de la Renda 2018.

Read more