" data-url="http://www.afadvocats.com/politica-de-cookies/">

Etiqueta: matrimonio

6 diferències entre separació i divorci

De vegades usem “divorci” i “separació” com sinònims. Són el mateix? Podríem dir que el divorci va un pas més enllà de la separació.

El Codi Civil —la norma bàsica que regula l’ordenament privat de les persones— especifica que la separació és «la suspensió de la vida comuna dels casats, i cessa la possibilitat de vincular béns de l’altre cònjuge en l’exercici de la potestat domèstica». El divorci, a més dels efectes de la separació, afegeix la dissolució del vincle matrimonial, que és el que possibilitarà que en un futur qualsevol dels dos cònjuges puga tornar a casar-se.

En ambdós casos i perquè tinga efectes a tercers, la resolució ha de ser acordada per sentència judicial, ja que tenim que diferenciar-ho de la separació de fet, que es produeix quan els dos cònjuges cessen la convivència, encara que no genera efectes legals front a tercers.

6 punts clau

  • El divorci posa fi al matrimoni i dissol el vincle matrimonial, la separació no.
  • La separació i el divorci s’obtenen per sentència judicial perquè produixca efectes legals front a tercers des del moment de la sentència.
  • La separació només produeix l’efecte de separació de béns des de la sentència; el divorci produeix la dissolució del règim econòmic matrimonial.
  • Com el vincle matrimonial no es dissol en la separació, els cònjuges no poden tornar a contraure matrimoni; com en el divorci sí es dissol el vincle matrimonial, els cònjuges —si s’escau— podrien tornar a contraure matrimoni, entre ells o amb altres persones.
  • Tant en la separació com en el divorci se tenen en compte les mesures al respecte de la cura dels fills, guarda i custòdia, despeses de manteniment, l’ús de la residència, etc.

Tens més dubtes? No saps com iniciar el procés o quina és la millor opció? Posa’t en contacte amb nosaltres o visita’ns. T’assessorem, perquè les coses no tenen per què ser tan difícils.

Read more