" data-url="http://www.afadvocats.com/politica-de-cookies/">

Etiqueta: Navidad

Comprem loteria a mitges? Consell pràctic per a no eixir escaldat. [Actualitzat 2020]

És habitual en aquestes dates nadalenques –i enguany més especials – que ja siga amb la família, els amics o els companys de treball es compartisquen participacions o dècims del sorteig de Nadal, més conegut com “La Grossa de Nadal”. Un sorteig que segons el mateix organisme Loterias y Apuestas del Estado genera habitualment unes vendes de més de 3.200 milions d’euros, però aquest any de pandèmia tal vegada superen els 2.100 milions d’euros, i el premi principal dels quals el gros reparteix ell només 640 milions d’euros. Tinguem una cosa clara, el que sempre gana amb qualsevol loteria és l’Estat o Hisenda (com la banca).

Però al centre de la qüestió, com podem evitar problemes en compartir una participació?

El primer i fonamental consell és signar un document amb tots els participants, en el qual es faria constar: Nom i cognoms, DNI, signatura de les persones i el percentatge de participació que té cada participant en el bitllet -o bitllets- la sèrie i la fracció dels bitllets jugats. A part que en el mateix document -pot ser una fotocòpia de la mateixa participació- hauria d’indicar-se qui és la forqueta (persona que té) de la participació jugada.

En cas de disputa, existirà el document –recordem que ha d’estar firmat per tots– en què es facen constar totes les dades i en cas que hi haja una posterior reclamació “ajudar” a què siga més efectiva. A més, este document privat és tècnicament un contracte, segons estipula el Codi Civil en l’article 1.254:

“El contracte existix des que una o diverses persones consentixen en obligar-se, respecte d’una altra o altres, a donar alguna cosa o prestar algun servici”.

Cal recordar que les participacions de loteria (dècims) són títols al portador i, per tant, es pagaran o abonaran a la persona que l’ostente. I també és molt important, el període per a cobrar el premi és de 3 mesos des de la data del sorteig, així que no deixes passar molt el temps, no siga cosa que et caduque el termini.

Així que recorda, que la felicitat que et toque la “Grossa de nadal” no es veja desbaratada per un excés de confiança.

Read more