" data-url="http://www.afadvocats.com/politica-de-cookies/">

Etiqueta: Renda

4 novetats de la Campanya de la Renda 2019

La Renda 2019 no és cap excepció i inclou canvis que afecten aquelles persones que estan obligades a declarar, com per exemple les prestacions per maternitat, entre altres coses.

Les principals novetats de la Renda 2019 que afrontem aquest any són:  

1. Obligació de declarar: augmenta el mínim exempt amb dos pagadors

Tindre dos pagadors pot afectar la teua obligació de presentar l’IRPF. Fins ara l’obligació de declarar la tenien les persones que superaven la suma de 12.643 euros ingressats a l’any i complien amb una sèrie de requisits concrets. A partir d’ara la quantitat per la qual una persona està obligada a declarar ascendeix a 14.000 euros anuals. Esta és la quantitat per la qual una persona estarà obligada a declarar si té més d’un pagador i si has rebut més de 1.500 euros del segon o dels següents pagadors.

2. Reducció per rendiments de treball

Per a l’exercici 2019, amb l’objectiu de reduir la càrrega impositiva de les persones treballadores amb rendes més baixes, s’augmenta, d’una banda, l’import de la reducció per obtenció de rendiments del treball (fins a 5.565 euros anuals) i, per altra banda, el llindar dels rendiments nets del treball que permeten aplicar aquesta reducció (fins a 16.825 euros).

D’aquesta manera, les persones contribuents que obtinguen uns rendiments nets del treball en 2019 inferiors a 16.825 euros, sempre que no tinguen rendes, excloses les exemptes, distintes de les del treball superiors a 6.500 euros, minorarà el rendiment net del treball en les quanties següents:

 • Persones contribuents amb rendiments del treball iguals o inferiors a 13.115 euros: 5.565 euros anuals.
 • Persones contribuents amb rendiments nets del treball compresos entre 13.115 i 16.825 euros: 5.565 euros menys el resultat de multiplicat per 1,5 la diferència entre el rendiment del treball i 13.115 euros anuals.  

3. Obligacions comptables i registrals per activitats econòmiques

Fins al 2018 les persones contribuents que portaven la comptabilitat d’acord amb el que es preveu en el Codi de Comerç no estaven obligades a tindre llibres de registre.

A partir de l’1 de gener de 2019 aquesta exempció desapareix excepte per a les persones contribuents que desenvolupen activitats empresarials, el rendiment de les quals es determina en la modalitat normal del mètode d’estimació directa. La resta de persones contribuents de l’IRPF que realitzen activitats econòmiques estan obligades des de l’1 de gener de 2019 a tindre els llibres de registre que en cada cas determina la normativa de l’IRPF, encara que porten la comptabilitat ajustada a allò que disposa en el Codi de Comerç.

4. Gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes

Estaran exemptes per a l’exercici 2019 els premis on l’import siga igual o inferior a 20.000 euros.

Sabem que tot açò pot resultar complicat i confús, per això el millor és deixar la Declaració en mans de professionals especialitzats.

No pots eixir de casa?

No et preocupes, et fem la Declaració de la Renda amb el nostre servei de Fàcil Renda, un servei nou en exclusiva per als clients d’AF Advocats. Un servei molt senzill amb el que pretenem facilitar-te molt les coses.

Read more

3 passos senzills per obtindre les dades fiscals

Estem en plena Campanya de la Renda 2019 i què podem fer si ens sorgeix la pregunta, com puc accedir o com obtinc les meues dades fiscals?

L’Agència Tributària, en aquest cas, no posa cap tipus de dificultat per a accedir a les teues dades fiscals. Encara que els passos siguen d’allò més senzills, haurem de recordar si l’any anterior vam fer la Declaració de la Renda o no, per poder accedir a elles i, en cas necessari, modificar-les.

L’any 2018 SÍ vaig presentar la Declaració de la Renda

En aquest suposat necessitarem:

 1. DNI de la persona contribuent.
 2. Data de caducitat del DNI de la persona contribuent.
 3. Casella 505 de la Declaració de la Renda 2018.

A la que tinguem aquestes dades podrem accedir a la pàgina “Renta web” i podrem descarregar-nos les nostres dades fiscals i accedir a modificar, si és el cas, la nostra declaració de la Renta 2019.

L’any 2018 NO vaig presentar la Declaració de la Renda

En aquest suposat, per obtindre les dades fiscals podrem fer-ho de 2 maneres diferents:

 1. Amb les nostres dades personals.
  • DNI de la persona contribuent.
  • Data de caducitat del DNI de la persona contribuent.
  • Les últimes xifres del compte bancari (ha d’estar ja operatiu en 2019) a nom de la persona contribuent.
 2. Acreditar-nos electrònicament (Certificat Digital) en l’Agència Tributària per poder descarregar-nos les dades fiscals o Cl@ve .

Quins certificats necessitem i són vàlids?

Les dades fiscals les podrem obtindre amb qualsevol certificat electrònic reconegut per l’Agència Tributària.

On puc aconseguir els diferents certificats?

 • Certificat FNMT: Mitjançant el lloc web de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre.
 • Certificat ACCV: En l’oficina del PROP més propera.
 • DNI Electrònic: Activant el teu DNI a qualsevol comissaria de la Policia Nacional.
 • Cl@ve: En el lloc web de la pròpia Agència Tributària.  

Recorda que l’Agència Tributària no disposa de totes les dades que han d’incorporar-se a la teua declaració, ni tampoc incorpora les deduccions a les que tens dret, el que significa que sense saber-ho pots estar perdent diners.

No pots eixir de casa?

No et preocupes, et fem la Declaració de la Renda amb el nostre servei de Fàcil Renda, un servei nou en exclusiva per als clients d’AF Advocats. Un servei molt senzill amb el que pretenem facilitar-te molt les coses.

Contacta amb AF Advocats i informa’t sense compromís d’on aconseguir els teus certificats. En AF Advocats estem per ajudar-te amb la teua Declaració de la Renda.

Read more

ESTRATÈGIA FISCAL. Quan no presentar la renda –encara que isca a tornar- pot beneficiar-te més.

Espere que el lector o la lectora no pense que m’he tornat boig, però el que ara us vaig a contar és totalment cert, i no és il·legal. Volem remarcar que en AF Advocats defenem la Hisenda Pública, però això no significa que “seamos tontos” com diu una cadena de productes electrònics.

Segurament es preguntaran, i això, com és possible? La resposta és ben senzilla. A l’hora de fer la declaració de la renda, no solament haurem de tindre en compte i mirar la renda de l’obligat tributari, sinó la de tota la unitat familiar. I és ací on hi ha la clau, cal posar tota l’atenció en els ascendents i en els descendents.

Hem de remetre’ns a la normativa tributària, però a grans trets el que ens diu sobre els ascendents i descendents és que hi haja una relació sanguínia (o adopció), que convisquen i formen part de la unitat familiar i, a més, aquests no han de tindre rendes superiors a 8.000 euros, o que presenten la declaració amb rendes superiors a 1.800 euros. Advertir que hem d’excloure d’aquests càlculs totes les quantitats exemptes de l’impost.

És en aquest punt quan hem de valorar que, si es donen els requisits enumerats anteriorment en relació a un/a ascendent/descendent, a aquest el podem incloure en la nostra declaració, a efectes de tributar en menor mesura.

Els vull informar que la Renda estipula uns ingressos mínims en relació a la persona, o si es tenen descendents –fins i tot varia depenent de l’edat que tinguen- així com també ascendents, o ja en darrer lloc si es té algun tipus de diversitat funcional. Al incloure’s dins de la mateixa unitat familiar, el mínim estipulat augmentarà i, per tant, la quantitat “mínima” de l’impost serà menor.

A continuació, un exemple. Un matrimoni, en el que la filla menor de 25 anys conviu amb els pares. La mare té un únic pagador i no supera els 22.000 euros de rendes del treball, i el pare té diversitat funcional en un grau major del 65% i una paga contributiva de 6.000 anuals. La filla té unes rendes del treball que pugen fins als 20.000. Tant el pare com la mare tenen una imposició a terme fix que els genera una renda de 30 euros anuals a cadascun.

En el càlcul que vam fer en relació al matrimoni eixia una quantia a tornar en declaració conjunta d’uns 200 euros; de manera individual a la mare li tocava pagar uns 300 euros mentre que al pare li retornaven les escasses retencions de la imposició a terme fix. Així que vam decidir, que els pares no presentaren la declaració, ja que la mare no estava obligada i al pare no li eixia a compte.

Però ací la “jugada mestra” que vam fer va ser incloure al pare, amb diversitat funcional, en la declaració de la filla. A ella, a més, de pujar-li considerablement el mínim personal de l’impost, se li va poder aplicar la deducció per ascendent amb diversitat funcional –ja que compleix amb els requisits que marca l’impost- i, per tant, li corresponen, a més, 1.200 euros per la deducció estatal. D’aquesta manera s’aconsegueix tindre un major benefici fiscal, i tot això conforme a la Llei. Solament cal tindre clara l’estratègia fiscal que s’ha de fer.

Nosaltres et convidem a que contactes amb AF Advocats i així poder assessorar-te de la millor manera per fer la renda.

Read more

No faces el “DIY (Do It Yourself)” a la teua Declaració de la Renda

Abans de començar hem de definir què és el “DIY (Do It Yourself)”. La traducció és “fes-ho tu mateixa” i s’ha posat de moda en el món de la xarxa, sobretot en els tutorials de vídeo de la plataforma YouTube.

De la mateixa manera que nosaltres mateixa no ens operaríem de l’apèndix, ni tan sols mirant un vídeo on s’explicara l’operació pas a pas, i aniríem directament al metge, en la Declaració de la Renda aconsellem que faces el mateix, deixar-la en mans d’una persona especialitzada, d’aquesta manera podries evitar-te molts mals de cap.

Molta gent pensa i creu que la Declaració de la Renda és una cosa fàcil i senzilla, però res més lluny de la realitat, la pròpia Declaració de la Reda és l’impost més important per a una persona física, ja que és el que més li interessa a la Hisenda Pública recaptar.

L’Agència Tributària té multitud de dades nostres, sense nosaltres ser plenament conscients d’això i clar, una errada o una mala declaració ens pot ocasionar molts problemes. També pot donar-se el cas que les dades que tinga no siguen correctes, i siguem nosaltres mateixa els qui tinguem que rectificar a la pròpia Agència Tributària.

A més, si feu vosaltres mateixa la Declaració de la Renda us arrisqueu a perdre les deduccions estatals i autonòmiques , en cas de tindre dret, i això pot significar perdre molts euros de la vostra pròpia butxaca.

Per tant, si no vols sorpreses en la teua Declaració de la Renda, vine a AF Advocats i te la farem amb totes les garanties per què et tornen tot allò que et corresponga.

Read more

És millor que isca “a tornar” o “a pagar” en la renda 2018? I si em toca pagar, com ho faig?

Quan la gent ve a les nostres oficines per què els fem la Declaració de la Renda ens demanen si seria possible que no hagen de pagar, i que sempre els isca a tornar. El que passa és que la majoria no coneix el significat o el per què de “que isca a pagar” o “que isca a tornar”.

La diferència entre “pagar” o que et “tornen” significa que sobre la totalitat dels impostos, ja feta la declaració, que et toquen pagar (tècnicament anomenat quota resultat de l’autoliquidació) caldrà veure quina quantitat de diners teus –sí, diners teus- té l’Agència Tributària, principalment per retencions de rendiments del treball (la retenció de les nòmines) o d’ingressos a compte (si eres autònom/a), o per simples retencions de rendiments mobiliaris (comptes bancaris, dividends d’accions, imposicions a termini, etc…).

Ho entendrem millor amb un exemple:

Exemple A. La quota resultant (la quantitat d’impostos que he de pagar) puja a 1.750 euros en la Renda 2018, i resulta que per retencions de totes les classes que m’han practicat ascendeix a 2.000 euros.

En aquest suposat, quan faça la declaració de la renda de l’exercici 2018 el resultat serà a tornar 250 euros per part de l’Agència Tributària.

Exemple B. La quota resultant (quantitat d’impostos que he de pagar) puja a 2.350 euros en la Renda 2018, i resulta que per retencions de totes les classes que m’han practicat ascendeix a 1.950 euros.

D’aquesta manera, quan faça la declaració de la renda de l’exercici 2018 el resultat serà a pagar 400 euros a l’Agència Tributària.

I ara ens preguntem: com pague els 400 euros? Doncs bé, hi ha diverses maneres de fer-ho.

1.- Càrrec en compte bancari: en el mateix moment de fer la declaració, dins del termini establert (entre el 2 d’abril i l’1 de juliol), es carregarà en el teu compte bancari l’import de la declaració. Aquesta és l’última opció que des d’AF Advocats aconsellem.

2.- Mitjançant domiciliació: ja presentada la declaració es pot optar per domiciliar el pagament de la renda 2018, independentment de quan presentes la declaració, entre el 2 d’abril i el 26 de juny.

Per pagar mitjançant la domiciliació, existeixes altres dues opcions: pagament únic o dos pagaments. En AF Advocats aconsellem fer-ho en dos pagaments, ja que aquest fraccionament no genera cap tipus d’interès en favor de la hisenda pública. El primer pagament es realitzarà l’1 de juliol i serà del 60% de la quantitat a pagar i el segon es realitzarà el 5 de novembre i serà del 40% restant de la quantitat a pagar.

D’aquesta manera i tornant a l’exemple anterior (exemple B), si domiciliem el pagament –declaracions presentades fins al 26 de juny- l’1 de juliol es carregarà al nostre compte bancari la quantitat de 240 euros (60% de la quantitat a pagar) i el 5 de novembre es carregaran els restants 160 euros (40% de la quantitat a pagar), tot això de manera automàtica per part de l’Agència Tributària.

En conclusió, en AF Advocats no fem màgia i no decidim si hauràs de pagar o et tornaran, el nostre equip estudia cada cas particularment i sempre intentant que tu sigues la part més beneficiada. En el primer cas, l’Estat et torna els teus diners, dels quals tu no has pogut gaudir durant tot l’any anterior, mentre que, en el segon cas l’Estat “ajusta comptes” i has de pagar allò que li deus.

No t’ho penses, t’esperem en AF Advocats per ajudar-te en la teua declaració.

Read more